Instrument & Class Rating Instructor (IRI/CRI) |Västerås, Sweden

Ansökan stängd

Kursinformation

Startdatum

28 september 2020

Ansökan är nu stängd för YH IRI/CRI utbildningen i 2020.

 

Komplettering är öppen fram till och med den 28:e augusti 2020 för timkraven. 

 

Nästa ansökningsomgång öppnar den 4:e januari 2021.

Instrument & Class Rating Instructor (IRI/CRI)

Som nyexaminerad instruktör är man begränsad till att undervisa mot grundutbildning innan man har fått mer erfarenhet. Nästa naturliga steg för en flyginstruktör som har arbetat några år är att uppgradera sina instruktörsbehörigheter för att kunna undervisa på mer avancerade nivåer.

Som Instrument- och Class Rating Instructor (IRI/CRI) får man möjlighet att instruera elever som jobbar mot att uppnå sin Instrument Rating (IR) och Multi Engine (ME) behörighet. I kursen ingår 30 timmar timebuilding på Diamond Twinstar (DA42) för att uppfylla kraven inför uppflygning till IRI/CRI.

Kursbeskrivning

Utbildningen innefattar både praktisk och teoretisk undervisning och sker på heltid under 20 veckor, varav 5 veckor är Lärande i Arbete (LIA) som kan göras på OSMAA eller en annan flygskola.

YH IRI/CRI är statligt finansierad - Eleverna står enbart för litteratur, uniform och avgifter till Transportstyrelsen. 

Förkunskapskrav

Innan du kan skicka in din ansökan

Innan du skickar iväg din ansökan så behöver du se till att du uppfyller våra behörighetskrav, du behöver:

 • Ha gymnasiebehörighet samt godkända betyg i följande ämnen*:
  • Matematik B / 2b
  • Engelska B / 6
  • Fysik A /1a
 • EASA Medical Class 1
 • EASA CPL(A), MEP
 • EASA FI(A)
 • Ha genomfört minst 470 timmars flygtid som pilot på flygplan
 • Ha genomfört minst 170 timmars flygtid enligt IFR, varav upp till 50 timmar kan vara instrumenttid på marken i en FFS, FTD 2/3 eller FNPT II. 

*Annan typ av erfarenhet, så som arbetslivserfarenhet kan ersätta detta krav för YH IRI/CRI. Vid antagningen utgår vi ifrån det som står specificerat i ditt CV. 

Urval

Urvalet till utbildningen innefattar 3 steg:

Steg 1 - Tester

Samtliga behöriga sökande kallas till steg 1 som består av tester. Dessa tester sker hos OSMAA i Västerås. De 20 som presterar bäst resultat på testerna kallas vidare till urval 2.

 

Steg 2 - Intervju, skriftligt prov och teorilektion

Steg 2 består av intervju, skriftligt prov samt teoretisk provlektion. Även detta steg genomförs hos OSMAA i Västerås. De 11 med bäst resultat i urval 2 kallas till steg 3.

 

Steg 3 - Praktisk flygning

Under den praktiska flygningen kommer du att bli tilldelad en uppgift i förhand och agera som instruktör i flygplanet. De 7 med bäst resultat i urval 3 blir erbjuden en plats på IRI/CRI utbildningen. 

 

Tidsplan

Urvalssteg 1 - 2:a veckan i juni
Urvalssteg 2 - 2:a veckan i juli
Urvalssteg 3 - 3:e veckan i juli


Antagningsbesked skickas ut ca. en månad före kursstart. Observera att planeringen är preliminär och kan komma att ändras. 

Contact us directly

You can find the answers to most of your questions in the FAQ

facebook_icon

Chat with us on Facebook

Go to Facebook
phone_icon

Give us a call

+46 21 802 828