Flyginstruktör YH | Västerås, Sweden

Ansökan stängd

UTBILDNINGSINFORMATION

STARTDATUM

26 oktober 2020

Ansökan är nu stängd för YH Flyginstruktörsutbildning i 2020. Ansökningsomgången för nästa års kurs öppnar i Januari 2021.

flyginstruktör

Som flyginstruktör får du lära ut grundläggande flygutbildning till pilotstudenter samtidigt som du själv utvecklas som pilot.

Det är ett mycket roligt och givande yrke på många sätt. Du får öva på ledarskap, kommunikationsteknik och pedagogik. Flyginstruktörsutbildningen består av både teori och flygning.

YH FI(A) är statligt finansierad - Eleverna står enbart för litteratur, uniform och avgifter till Transportstyrelsen. 

Utbildningen är CSN-berättigad och man får 10.016 SEK per månad för att täcka in levnadskostnader. Merkostnadslån för Transportstyrelsens certifikatkostnader kan man också söka om. 

Kursbeskrivning

Utbildningen innefattar både praktisk och teoretisk undervisning och sker på heltid under ett år. Själva utbildningen äger rum under de första 5 månaderna, därefter följer en 5 månaders period med Lärande i Arbete (LIA) där man gör praktik på en flygskola. 

Akademiska studier

Under de teoretiska delarna av flyginstruktörsutbildningen får du en fördjupad kunskap gällande lagar och regler inom flyget, meteorologi, aerodynamik och mörkerteori. Du får även teoretisk kunskap och övning i att ge flyginstruktioner, samt att hålla i briefing inför den praktiska flygningen.

Två dagars utbildning i pedagogik och didaktik genomförs i samarbete med Braathens Training, ATO, med en mycket erfaren instruktör inom lärarutbildning och CRM.

Pedagogikkursen innefattar inlärningsteori, gruppövningar och undervisning i hur man som instruktör når ut med sitt budskap till olika typer av elever. 

Hjärt- och lungräddning och brandutbildning ingår också i kursen i samarbete med Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. Flyginstruktörsutbildningen består av 17 heldagar teori  (130 timmar) där föreläsningar, grupparbeten och praktiska moment varvas.

Flygträning

Under de praktiska delarna av flyginstruktörsutbildningen tränas du i att flyga från högerstolen samtidigt som du övar på att ge instruktioner. Din instruktör agerar elev och du får korrigera och instruera.

Lärande i Arbete (LIA)

LIA omfattar ca 20 veckors heltidsstudier och genomförs antingen på OSMAA eller på någon annan flygskola. Här får man möjlighet att praktisera de färdigheter man fått genom utbildningen i en miljö med elever och stöttning av en erfaren flyginstruktör.

Förkunskapskrav

Innan du kan skicka in din ansökan

  • Ha gymnasiebehörighet samt godkända betyg i följande ämnen*:
    • Matematik B / 2b
    • Engelska B / 6
    • Fysik A / 1a
  • EASA Medical Class 1
  • EASA CPL(A), SEP
  • 30 timmar flygtid på SEP, varav minst 5 timmar inom 6 månader före antagningsflygningen.  

*Annan typ av erfarenhet, så som arbetslivserfarenhet kan ersätta detta krav för YH FI(A). Vid antagningen utgår vi ifrån det som står specificerat i ditt CV. 

Urval

För att bli antagen till utbildningen måste man ta sig igenom urvalet, den processen ser ut som följer:

Steg 1 - Tester (läs mer)

Samtliga behöriga sökande kallas till urval 1 som är tester. Dessa tester sker  hos OSMAA i Västerås. De 30 med bäst resultat på testerna kallas till urval steg 2. Kostnaden för urvalstestet är 100 EUR.

 

Steg 2 - Intervju, skriftligt prov och teorilektion

Steg 2 består av intervju, skriftligt prov samt teoretisk provlektion. Även detta steg genomförs hos OSMAA i Västerås. De 15 med bäst resultat i urval 2 kallas till steg 3.

 

Steg 3 - Praktisk flygning

Under den praktiska antagningsflygningen kommer du att bli tilldelad en uppgift i förväg och agera som instruktör i flygplanet. De 10 med bäst resultati urval 3 blir erbjuden en plats på YH FI(A) utbildningen. 

 

Preliminär Tidsplan för urvalet

Urvalssteg 1 - 2:a veckan i september

Urvalssteg 2 - 3:e och 4:e veckan i september

Urvalssteg 3 - 2:a veckan i oktober

Antagningsbesked skickas ut ca. en månad före kursstart. Observera att tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Contact us directly

You can find the answers to most of your questions in the FAQ

facebook_icon

Chat with us on Facebook

Go to Facebook
phone_icon

Give us a call

+46 21 802 828