Proficiency Check | Västerås or Arendal

Request your PC

Kursinformation

På denna sida hittar du information om kostnader och vad som gäller för olika behörigheter.
Boka gärna in din PC i god tid innan dina behörigheter förfaller.

osm-500

OSM Aviation Academy erbjuder förlängning samt förnyelser av behörigheter enligt tabellen nedan. Om du är orolig för att gå från att flyga äldre flygplan till den modernare Diamond Twinstar (DA42) så finns det även möjlighet att göra en skillnadsutbildning hos oss. 

Skulle dina behörigheter redan ha förfallit så kan det enligt EASA DEL-FCL krävas ytterligare utbildning innan PC kan göras.

Jag har giltiga Behörigheter

Och vill göra en PC innan de går ut

Priser (inkl. moms)

Single Engine (SE) Piston 5200 SEK
Multi Engine (ME) Piston 6900 SEK
Instrument (IR) SE Piston 6900 SEK
Multi Engine IR Piston 9900 SEK
Flight Instructor (A) 7900 SEK

 

Observera att din SE/IR-behörighet, vilken ger dig rätt att flyga IR enmotor, kommer att förlängas om den är giltig vid tidpunkten för PC MEP & ME/IR om du uppfyller kraven för detta enligt tillägg 8 i Part FCL (3 IFR starter och 3 IFR inflygningar de senaste 12 månaderna). För utländska certifikatsinnehavare tillkommer en administrativ avgift på 1000 SEK inkl. moms. 

och planerar att göra PC men inte influgen på DA42

OSM Aviation Academy erbjuder skillnadsutbildning DA42 i kombination med PC; MEP, ME/IR. Det krävs att du har tidigare erfarenhet av G1000 för att välja detta alternativ.

Innehåll;

  • 3 timmar Teknisk kurs DA42 och prov.

  • 1,5 h block i DA42

  • PC MEP och PC ME/IR/SP

Pris: 16 900 SEK

Notera att det kan behövas ytterligare träningspass beroende på din flygtrim och dina flygfärdigheter. 

Jag har inte giltiga behörigheter

Förnyelse av utgångna behörigheter och skillnadsutbildning

Enligt EASA reglerna behövs extra träning (refresher training) då dina behörigheter ej är giltiga. Mängden extra träning beror på hur länge dina behörigheter har varit förfallna. Godkänd ATO (Approved Training Organisation), i detta fall OSMAA, måste fastställa ett träningsprogram följt av PC i enlighet med EASA Del FCL och AMC till Del FCL.

(SUBPART G — INSTRUMENT RATING — IR page 226 & Validity and renewal of class and type ratings, (e.g. SEP och MEP) page 247)

Observera att du kan kombinera din extra träning MEP och IR/ME med skillnadsutbildning på DA42 om du ej flugit DA42 tidigare.

 För utländska certifikatsinnehavare tillkommer en administrativ avgift på 1000 SEK inkl. moms.

Contact us directly

You can find the answers to most of your questions in the FAQ

facebook_icon

Chat with us on Facebook

Go to Facebook
phone_icon

Give us a call

+46 21 802 828