EASA Integrerade program

Pilot Aptitude Test

Ett godkänt "Pilot Aptitude Test" är ett av antagningskraven för att påbörja en av våra integrerade pilotutbildningar hos oss.

Vill du förbereda dig bäst möjligt?

Titta på vår "Pilot Aptitude Test"-video för att lära mer om vad dessa tester handlar om. Ladda ner vår guide för en fullständig översikt över vad du kan förvänta dig.

Vad är ett Pilot Aptitude Test?

Pilot Aptitude Test är flera testmoduler som säkerställer att du har det som krävs för att genomföra utbildningen och jobba som pilot efter examen.

Pilot Aptitude Test är uppdelat i två delar. Den första delen är en serie datorbaserade tester som är prisvärda och lättillgängliga i hela Europa. De som kvalificerar sig från steg ett kommer att bli inbjudna till det andra och sista steget som görs i antingen Norge eller Sverige.

Pilot Aptitude Test - Del 1 (100 EUR)

Finns tillgängligt i flera europeiska städer och kan också anordnas i anslutning till en av våra Pilot Open Days. Om du inte får godkänt resultat första gången du gör testet kan du prova igen efter tidigast 6 månader (maximalt 3 försök per kandidat).

Pilot Aptitude Test - Del 2 (500 EUR)

De som får godkänt på Del 1 av Pilot Aptitude Test kommer att bli inbjudna till Sverige eller Norge för Del 2. När båda delarna är genomförda med godkänt resultat får du ett diplom som gör att du kan ansöka till våra integrerade flygutbildningar på OSM Aviation Academy. Avgiften för Del 2 kommer sedan att återbetalas om du blir antagen till flygutbildningen.

FÖRBERED DIG SOM ETT PROFFS

Om du vill förbereda dig så bra som möjligt för vårt Pilot Aptitude Test, rekommenderar vi att du laddar ner vår guide "How to prepare".

Vad testas man på under ett Pilot Aptitude Test?

Vi kräver ett godkänt Pilot Aptitude Test för att försäkra oss om att du kommer att klara av din utbildning och yrkesbana som pilot. Du får inte bara självförtroendet av att ha de rätta egenskaperna hos en pilot utan även bekvämligheten i att kunna klara av liknande tester i framtiden. Under testerna utvärderas dina färdigheter inom följande områden:

  1. Logisk förmåga
  2. Perceptuell kapacitet (noggrannhet och snabbhet)
  3. Spatialitet (rumsuppfattning)
  4. Minnesförmåga
  5. Simultankapacitet
  6. Stresstålighet
  7. Huvudräkning

Du måste ha slutfört gymnasiet för att anmäla dig till Pilot Aptitude Test.

Redo att ta nästa steg?

På vår evenemangssida kan du bläddra igenom alla tillgängliga testdagar i Sverige och Norge och hitta det evenemang som passar dig bäst.

Start your journey today

This is what you can expect from us...

We want to bring you fun, exciting and interesting news from OSM Aviation Academy and the airline industry alike. You will be entertained, educated and maybe even enlightened!

As a subscriber to our newsletter, your opinion is incredibly important to us. If at any time you feel like giving us feedback on what we are doing great and what you think we can improve, we encourage you to do so. 

Remember, this newsletter is for you. If we're not delivering great reading material, we need to apply more thrust and keep climbing to the next flight level.

(and if you grow tired of us, you can always unsubscribe...)