Performance Based Navigation (PBN)

Application

OSM Aviation Academy erbjuder Performance Based Navigation (PBN) kurser som innehåller den teoretiska och praktiska kunskap som krävs för att bli PBN godkänd. Efter avklarad kurs är ditt nästa och slutgiltiga steg att uppvisa dina PBN kunskaper och förmågor på nästa Proficiency Check (PC).

Kursinformation

Varje kursstart har 14 platser och inkluderar teoretisk och praktisk utbildning som krävs för att bli PBN godkänd. Just nu är det ingen planerade kurser, utan vi schemalägger en kurs när det finns tillräckligt med deltagare.

Efter genomförd kurs måste du uppvisa PBN kunskap och förmåga på din nästa Proficiency Check (PC) innan du får PBN i ditt certifikat.

Cockpit-testing

Utbildningsplan

PBN-kursen pågår i två dagar. Under första dagen hålls den teoretiska delen av kursen som en online-lektion. Den andra dagen sker på plats i skolan i 1,5 timmar i vår toppmoderna Boeing 737-simulator.

När du genomför flygningarna på plats kommer du även att skriva en teoretisk prov på PBN-kursen. Datum för simulator flygning bokas separat när du har ansökt till kursen.

Förkunskapskrav

Valid EASA Instrument Rating (IR)

Pris

6900 SEK

Efter att ha genomfört denna kurs kommer du att få ett certificat som du måste ha med dig till din nästa Proficiency Check (PC) för att få PBN godkänning i ditt certifikat.