EASA MODULÄR

MCC Kurs

MCC-kursen är den sista modulen i din utbildning till trafikflygare. Kursen är till för att öka dina kunskaper och förmågor gällande den mänskliga faktorn och hur du på ett effektivt och kontrollerat sätt kommunicerar i cockpit.

Du bör överväga vår mer omfattande Airline Pilot Standards (APS) MCC-kurs, som har 40 timmar (dubbelt så många som MCC-kursen) i Boeing 737-simulatorn.

Kursinformation

Startdatum

3 januari 2022
7 februari 2022
7 mars 2022
4 april 2022
2 maj 2022
Sista ansökningsdag är en månad före kursens startdatum. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så fort som möjligt för att bli garanterad en plats på önskad kursstart.
På denna sidan hittar du information om kostnader, förkunskapskrav och utbildningsinnehåll.
student-pilot-in-boeing-737-simulator-in-sweden-website-image
STUDIEORT | VÄSTERÅS, SVERIGE OR ARENDAL, NORGE

Kursbeskrivning

Kursen inleds med 3 dagar teori där huvudfokus ligger på samarbete och kommunikation.
Olika typer av kommunikationsövningar mixas med föreläsningar och case studies.

Simulator träning

Under kursens gång används procedurer från Norwegian (SOP – Standard Operating Procedures) vilket gör din utbildning väl anpassad till hur man flyger en 737NG på ett flygbolag. Våra instruktörer är erfarna piloter från olika flygbolag med stor kunskap om MCC och CRM (Crew Resource Management).

Studiematerial såsom checklistor och SOP kommer finnas tillgängligt på DLS från kursstarten och du har också tillgång till våra B737NG mockups (paper tigers) att öva procedurer och callouts i, för att på bästa sätt kunna förbereda dig inför varje simulatorpass.. Ju mer förberedd du är, desto mer får du ut av din MCC-kurs.

Sammantaget kommer du att ha 3 dagar med MCC-teori. 2 dagar CRM-teori och en dag med 737-procedurer och checklistor samt totalt 20 timmar uppdelat på 5 pass i simulatorn. Det kommer även att hållas briefing och debriefing på 1 timme vardera.
MCC-kursen tar cirka 2 veckor att slutföra.

Förkunskapskrav

Innan du kan skicka in din ansökan

  • Giltig EASA Medical Class 1
  • EASA CPL (A)
  • Giltig ME/IR
  • EASA ATPL (A) Teori
  • Lägst ICAO English-level 4

Pris och betalning

Priset för den traditionella MCC-kursen är 34 000 SEK*

*OSM Aviation Academy erbjuder nu Airline Pilot Standards (APS) MCC. APS MCC är en EASA godkänd utbildning som är mycket mer omfattande jämnfört med en standard MCC kurs. Den har dubbelt så många simulator timmar, mer klassrumsundervisning och stärker ditt CV ytterligare.

Airline Pilot Standards (APS) MCC at OSM Aviation Academy