ATPL (A) Teori | Västerås, Sweden

Apply Now Download brochure

Kursinformation

Startdatum

20 augusti 2018
12 november 2018
11 februari 2019
13 maj 2019

Sista ansökningsdag är en månad före kursens startdatum. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så fort som möjligt för att bli garanterad en plats på önskad kursstart. 
På denna sidan hittar du information om kostnader, förkunskapskrav och utbildningsinnehåll.

09. OSM Aviation Academy students in class

STUDIEORT | VÄSTERÅS, SVERIGE

ATPL-kursen ger dig den teori som krävs för att kunna arbeta som pilot i Europa. Efter avslutad kurs har du möjligheten att bygga på din utbildning med de sista kommersiella certifikaten CPL/ME/IR och MCC-kurs.

KURSBESKRIVNING

Utbildningen bedrivs som heltidsstudier på semi-distans under 39 veckor. Klassrumsundervisning varvas med distansstudier över skolans utbildningsplattform DLS (Distance Learning System).
Det finns möjlighet att förlänga kursen om heltidsstudier inte är optimalt för dig under hela kursens gång.

TEORETISKA STUDIER

Klassrumsundervisningen blir drygt 100 timmar och utöver detta tillkommer många timmar självstudier. Genom DLS har eleverna alltid tillgång till instruktörer för att få hjälp under kursens gång och där finns även mycket material och underlag att tillgå hemifrån.

Studierna är uppdelade i tre faser. Varje fas inleds med en introduktionsvecka som sedan följs av hemstudier via DLS, en refresh-vecka i skolans lokaler och till sist ett avslutande prov.

Fas-schema:

 1. Klassrumsstudier; introduktionsvecka (1 vecka)
 2. Hemstudier; DLS och CBT* (7-9 veckor)
 3. Klassrumsstudier; refreshvecka (1 vecka)
 4. Hemstudier; provförberedelser (1 vecka)
 5. Skolprov och myndighetsprov (2 veckor)

Introduktion- och refreshveckan innefattar klassrumsundervisning under 2-4 hela dagar, ibland även lördagar och söndagar. Provveckorna innefattar generellt två provdagar vardera. Ett skolprov per ämne ingår samt ett omprov om så krävs. Detaljschema distribueras via DLS.

*Computer Based Training

FÖRKUNSKAPSKRAV

INNAN DU KAN SKICKA IN DIN ANSÖKAN

 1. Giltig ICAO PPL (A)
 2. Giltig EASA Medical Class 1
 3. Ha gymnasiebehörighet samt godkända betyg i följande ämnen:
  • Matematik B / Matematik 2b
  • Engelska B / Engelska 6
  • Fysik A / Fysik 1a*

 *Om du saknar behörighet i form av fysik så erbjuder OSMAA en 2 veckor lång distanskurs som motsvarar detta.

PRIS OCH BETALNING

 1. Anmälningsavgift – 10 000 SEK (innan kursstart)
 2. Fas 1 – 10 000 SEK (innan fas 1 startat)
 3. Fas 2 – 10 000 SEK (innan fas 2 startat)
 4. Fas 3 – 9 000 SEK (innan fas 3 startat)

 

Kursen är CSN berättigad för svenska medborgare.

EXTRA KOSTNADER

Du ansvarar själv för att införskaffa kurslitteraturen som består av Oxfords ATPL-böcker. Materialet är av hög kvalitet och består av både böcker och CBT (Computer Based Training).

Teoripaketet består av följande:

 1. Oxford ATPL-teoriböcker, 14 band
 2. EASA ATPL Exam Preparation CD

Du beställer enklast dina böcker hos KSAB Pilotshop

Contact us directly

You can find the answers to most of your questions in the FAQ

facebook_icon

Chat with us on Facebook

Go to Facebook
phone_icon

Give us a call

+46 21 802 828