Modulära kurser

05. B737 simulator OSM Aviation Academy

Vi har en spännande resa framför oss på OSM Aviation Academy i och med att vi implementerar vårt nya Airline Ready Pilot-koncept.

Vi har märkt att flygbolagen föredrar pilotstudenter som har gått ett integrerat flygträningsprogram - dessa studenter har också visat större framgång i att säkra sitt första jobb. Efter en noga övervägning har vi tagit beslutet att inte längre erbjuda några av de modulära kurserna på vår skola.

Den stora fördelen med att gå ett integrerat program är att flygskolan paketerar allt du behöver i din pilotutbildning, och du kan gå från noll flygerfarenhet till kvalificerad pilot.

De modulära kurser som OSM Aviation Academy fortsatt erbjuder är:

Read about integrated courses

Courses

Start your journey today

This is what you can expect from us

We want to bring you fun, exciting and interesting news from OSM Aviation Academy and the airline industry alike. You will be entertained, educated and maybe even enlightened!

As a subscriber to our newsletter, your opinion is incredibly important to us. If at any time you feel like giving us feedback on what we are doing great and what you think we can improve, we encourage you to do so. 

Remember, this newsletter is for you. If we're not delivering great reading material, we need to apply more thrust and keep climbing to the next flight level.

(and if you grow tired of us, you can always unsubscribe...)