EASA MEDICAL CLASS 1

Medicinska Krav

Ett godkänt EASA Medical Class 1 är ett krav för att bli professionell pilot och behöver förnyas varje år. Detta är ett krav från civila luftfartsmyndigheter (CAA) och ditt pilotcertifikat är oanvändbart utan ett giltigt läkarintyg.

Hur får jag mitt medicinska intyg?

I denna video lär du allt som finns att veta om läkarundersökningen och hur du kan få ditt medicinska intyg.

Här kan du boka din medicinska undersökning

Undersökningen kan bokas hos en av nedanstående godkända kliniker i Sverige:

medical-doctor-website-image

Kan piloter ha glasögon?

Det råder en hel del missförstånd gällande de medicinska kraven för piloter, det är inte helt ovanligt att man fått intrycket att piloter inte får ha några som helst bekymmer med hälsan, något som inte är riktigt sant.

Visste du till exempel att piloter får ha glasögon? Eller att de flesta varken är för långa eller för korta för att bli pilot?

Läs mer om de många missuppfattningarna som omger de medicinska kraven för piloter ...

Start your journey today

This is what you can expect from us...

We want to bring you fun, exciting and interesting news from OSM Aviation Academy and the airline industry alike. You will be entertained, educated and maybe even enlightened!

As a subscriber to our newsletter, your opinion is incredibly important to us. If at any time you feel like giving us feedback on what we are doing great and what you think we can improve, we encourage you to do so. 

Remember, this newsletter is for you. If we're not delivering great reading material, we need to apply more thrust and keep climbing to the next flight level.

(and if you grow tired of us, you can always unsubscribe...)