Förkunskapskrav

01. OSM Aviation Academy Student

Innan du kan ansöka till våra integrerade flygutbildningar på OSM Aviation Academy måste du uppfylla våra behörighetskrav: 

 1. Vara minst 18 år
 2. Ha slutbetyg från gymnasiet samt godkända betyg i följande ämnen:
  1. Matematik B/ Matematik 2b
  2. Engelska B/ Engelska 6
  3. Fysik A/ Fysik 1a
 3. Godkänt Pilot Aptitude Test (part 1 och 2).
  *Om du saknar behörighet i form av fysik så erbjuder OSM Aviation Academy en 2 veckor lång distanskurs som motsvarar detta. Du kan anmäla dig till denna kurs efter att ha fått godkänt på ditt Pilot Aptitude Test.
 4. Godkänd EASA Class 1 Medical (den medicinska undersökningen kan göras efter att du har ansökt, men måste göras innan du påbörjar utbildningen). 
06. Approach plate OSM Aviation Academy

Förkunskapskraven vid OSM Aviation Academy är en viktig utgångspunkt i din karriär, eftersom det bedömer din lämplighet att bli pilot. Det säkerställer också att du har rätt kompetens för att slutföra träningen med goda resultat.

Med andra ord är förkunskapskraven till för dig. Så att du kan påbörjar din karriär och veta att du har de färdigheter som krävs för att lyckas som professionell pilot.

Find more information

Read our FAQ

Start your journey today

This is what you can expect from us...

We want to bring you fun, exciting and interesting news from OSM Aviation Academy and the airline industry alike. You will be entertained, educated and maybe even enlightened!

As a subscriber to our newsletter, your opinion is incredibly important to us. If at any time you feel like giving us feedback on what we are doing great and what you think we can improve, we encourage you to do so. 

Remember, this newsletter is for you. If we're not delivering great reading material, we need to apply more thrust and keep climbing to the next flight level.

(and if you grow tired of us, you can always unsubscribe...)