OSM Aviation Academy

Förkunskapskrav

Förkunskapskraven vid OSM Aviation Academy är en viktig utgångspunkt i din karriär, eftersom det bedömer din lämplighet att bli pilot. Det säkerställer också att du har rätt kompetens för att slutföra träningen med goda resultat.

Innan du kan ansöka

Innan du kan ansöka till våra integrerade flygutbildningar på OSM Aviation Academy måste du uppfylla våra behörighetskrav: 

  1. Vara minst 18 år
  2. Ha slutbetyg från gymnasiet
  3. Godkänt Pilot Aptitude Test (online admission test)
  4. Godkänd EASA Medical Class 1 (den medicinska undersökningen kan göras efter att du har ansökt, men måste göras innan du påbörjar utbildningen). 

OBS!!! Ska du ansöka till den kostnadsfria YH Integrerad Trafikflygarutbildning är det andra behörighetskrav som gäller. Läs mer här.

Hur ansökar du?

Nedan hittar du alla steg du måste ta för att kunna bli en pilotstudent hos OSM Aviation Academy.

Steg 1 - Godkänt Pilot Aptitude Test

Testet görs online och du kan enkelt registrera dig på vår hemsida. Efter din registrering får du din inloggningsinformation och ett mail med hur du förbereder dig.

Steg 2 - Godkänd EASA Medical Class 1

Undersökningen kan göras efter att du har ansökt, men måste göras innan du påbörjar utbildningen. Certifikatet behöver förnyas varje år.

Steg 3 - Skicka in din ansökan

Du är nu redo att skicka in din ansökan vilket görs på hemsidan. När vi har fått din ansökan får du ditt kontrakt och du är nu redo för att påbörja din pilotdröm.

Vad händer efter jag har ansökt?

När du har skickat in dina dokument som krävs för att ansöka går vi igenom din ansökan. En ansökningsavgift på 25 000 SEK faktureras tillsammans med ditt antagningsbesked och kontrakt som måste betalas för att säkra din plats.

Vill du veta mer?

Ladda ner kurskatalogen för att lära mer om våra integrerade utbildningar.

Start your journey today

This is what you can expect from us...

We want to bring you fun, exciting and interesting news from OSM Aviation Academy and the airline industry alike. You will be entertained, educated and maybe even enlightened!

As a subscriber to our newsletter, your opinion is incredibly important to us. If at any time you feel like giving us feedback on what we are doing great and what you think we can improve, we encourage you to do so. 

Remember, this newsletter is for you. If we're not delivering great reading material, we need to apply more thrust and keep climbing to the next flight level.

(and if you grow tired of us, you can always unsubscribe...)