OSM Aviation Academy

Pilot Finansiering

OSM Aviation Academy kan erbjuda finansieringslösningar genom våra bankpartners i Norden. Vi jobbar ständigt på att utöka dessa erbjudanden så att fler personer får möjligheten att uppfylla sin dröm om att bli pilot.

Vi anser att pilotutbildning bör vara tillgänglig för dom som har rätt inställning, kompetens och ambition att lyckas.

Finansiering - CSN

Något som är viktigt att poängtera är att du som svensk medborgare har möjlighet att ansöka om studiemedel hos CSN för alla våra integrerade program samt EASA ATPL(A) teori.

Väljer du att gå ett av våra integrerade program har du möjlighet att låna upp till 554 020 SEK. Av detta belopp kan max 274 100* SEK användas för att betala kursavgiften, medan återstoden delas ut i form av månadsbidrag för att täcka levnadskostnader såsom boende, mat etc. *Belopp gäller för 2021.

Se exempel nedan:
Bidrag - Levnadskostnader 3,312 SEK per månad
Lån - Levnadskostnader 7,616 SEK per månad
Merkostnadslån för utlandsstudier 2,380 SEK per månad
Merkostnadslån för resor Max 14,280 SEK
Merkostnadslån för försäkring i utland Max 385 SEK per studievecka
Merkostnadslån för undervisningsavgift 3,046 SEK per studievecka*


*Reglerna för lån till undervisningsavgift har ändrats. De nya reglerna gäller för studier som påbörjas från och med den 1 juli 2018. Om du har studerat med studiemedel tidigare får du låna enligt de gamla reglerna.

Du måste själv kontakta CSN, Avd. för flygutbildning i Lund, för att få veta hur din utbetalning ser ut.

HÅLL DIG UPPDATERAD

Vid våra Pilot Open Day-evenemang får du alltid den senaste informationen om finansiering, arbetsmarknaden för piloter och mycket mer. Se kommande evenemang här.

Studera i Sverige, Norge eller USA?

OSM Aviation Academy erbjuder två olika integrerade flygutbildningar, First Officer Program och Professional Pilot Program, som du kan studera i Sverige, Norge eller USA. Läs mer om utbildningarna här.

Start your journey today

This is what you can expect from us...

We want to bring you fun, exciting and interesting news from OSM Aviation Academy and the airline industry alike. You will be entertained, educated and maybe even enlightened!

As a subscriber to our newsletter, your opinion is incredibly important to us. If at any time you feel like giving us feedback on what we are doing great and what you think we can improve, we encourage you to do so. 

Remember, this newsletter is for you. If we're not delivering great reading material, we need to apply more thrust and keep climbing to the next flight level.

(and if you grow tired of us, you can always unsubscribe...)