EASA FI(A) Seminarium | Online

Register for event

Information

Datum

13 mars 2021
14 mars 2021

Välkommen till ett digitalt fortbildningsseminarium för flyglärare och utbildare inom luftfart den 13-14 mars 2021 på OSM Aviation Academy. 

Airplanes

FI seminarium

Fortbildningsseminarium för flyglärare och utbildare inom luftfart.

Detta semiarium kan tillgodoräknas vid förnyelse av FI(A), CRI ME och IRI.

Datum

Datum för 2021 års flyglärarseminarium är 13 -14 mars.

Kostnad

150 EUR för seminarieavgift. 

Sista dag för anmälan: 11:e mars 2021. 

Program

Seminariet startar den 13 mars klockan 09:30 och avslutas den 14 mars klockan 17:00.

Ett mer exakt schema kommer att skickas ut till deltagarna närmre seminariet.

Var hittar du oss?

För första gången kommer EASA FI(A) seminariet att genomföras online på grund av restriktionerna i förbindelse med  COVID-19 pandemin. Vårt mål och ett av kraven från Transportstyrelsen är att uppnå engagemang och delaktighet från deltagarna under evenemanget.

Contact us directly

You can find the answers to most of your questions in the FAQ

facebook_icon

Chat with us on Facebook

Go to Facebook
phone_icon

Give us a call

+46 21 802 828