VANLIGA FRÅGOR

YH TRAFIKFLYGARUTBILDNING

Vi har här besvarat de vanligast förekommande frågorna angående OSM Aviation Academy's trafikflygarutbildning som är statligt finansierad av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYh).

Vanliga frågor

Vår FAQ bygger på de vanligaste frågorna vi får från aspirerande piloter, exempelvis: Hur blir man behörig att ansöka till YH utbildningen? Vilka medicinska krav finns? Hur bokar jag ett anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest?

I menyn till vänster finns olika kategorier av frågor så att du lättare kan få de svar du söker. För våra självfinansierade program finns en separat FAQ som du hittar här.

Vår FAQ uppdateras löpande men om du inte hittar just de frågorna du har, eller fortfarande undrar över något efter att ha läst vår FAQ, är du varmt välkommen att kontakta oss eller skicka oss ett meddelande på facebook.

Förkunskapskrav

Hur bokar jag ett Anpassat Flygpsykologiskt Lämplighetstest?

Ett av förkunskapskraven för att ansöka till YH Integrerad Trafikflygarutbildning är att ha genomfört ett Anpassat Flygpsykologiskt lämplighetstest. Priset för testet är cirka 6000 SEK. Priset kan variera mellan olika flygpsykologer.

I Sverige finns följande flygpsykologer som är godkända för att genomföra Anpassat Flygpsykologiskt lämplighetstest för OSMAA:s YH Integrerade Trafikflygarutbildning:

Ett godkänt test är giltigt i 5 år.

Hur bokar jag en EASA Medical Class 1 undersökning?

EASA Medical Class 1 utförs av legitimerade flygläkare. Godkända flygläkare är följande;

Om du redan har ett Medical Class 1 sedan tidigare måste du se till att det är uppdaterat. En renewal görs årligen hos en godkänd flygläkare.

Vad är förkunskapskraven för att ansöka?

Innan du kan ansöka till den YH integrerade trafikflygarutbildningen på OSM Aviation Academy måste du uppfylla dessa förkunskapskrav:

YH Integrerat Trafikflygarutbildning

 1. 18 år
 2. Slutbetyg från gymnasiet med lägsta betyg "godkänd" i följande ämnen:
  1. Matematik B / 2b
  2. Engelska B / 6*
  3. Fysik A / 1a*
 3. Godkänt Anpassat Flygpsykologiskt Lämplighetstest.
 4. Godkänd EASA Class 1 medicinsk undersökning.

För att boka ett anpassat flygspykologiskt lämplighetstest kontaktar du en av våra godkända flygpsykologer:

Ett godkänd anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest är giltigt i 5 år.

*Obs! Om du tänker att söka till YH Integrerad Trafikflygarutbildning måste du läsa Engelska B och Fysik A på komvux innan du kan ansöka (om du inte redan har läst dessa ämnen). Alternativt kan ett TOEFL test med 90 poäng användas för att ersätta kravet om Engelska B.

Vilka ämnen behöver jag för att ansöka?

Du behöver följande ämnen från gymnasiet:

 1. Matematik B / 2b
 2. Engelska B / 6*
 3. Fysik A / 1a**

*Om du inte har läst Engelska på gymnasiet kan du göra en TOEFL test. Du behöver 90 poäng på TOEFL testet för att bli behörig.

**Om du inte har läst Fysik A på gymnasiet måste du läsa upp detta ämnet på komvux.

Vilka betyg behöver jag för att ansöka?

Du behöver slutbetyg från gymnasiet och lägsta betyg "godkänd" i följande ämnen:

 1. Matematik B / 2b
 2. Engelska B / 6*
 3. Fysik A / 1a**

*Om du inte har läst Engelska på gymnasiet kan du göra en av två saker:

 1. Ta en TOEFL test. Du behöver 90 poäng på TOEFL testet för att bli behörig.
 2. Läsa upp Engelska B på komvux.

**Om du inte har läst fysik på gymnasiet måste du läsa upp Fysik A på komvux innan du är behörig att ansöka till denna utbildning.

Vad gör jag om jag inte har läst Fysik A / 1A?

Om du ska söka till YH integrerad trafikflygarutbildning måste du läsa Fysik A på komvux innan du är behörig att söka.

Obs! För våra självsponrade program, First Officer och Professional Pilot Program, kan du gå andra vägar för att uppfylla dessa krav.

Vad gör jag om jag inte har läst Engelska B / 6?

Om du avser att söka till YH integrerat trafikflygarutbildning och inte har läst Engelska på gymnasiet kan du göra två saker:

 1. Ta en TOEFL test*. Här behöver du 90 poäng på TOEFL testet för att bli behörig.
 2. Läsa upp Engelska B på komvux.

*TOEFL testet är ett prov som mäter dina kunskaper inom fyra områden: läsförståelse, lyssna, prata och skriva. Du får en kombinerad poängsumma från alla dessa prov (läs mer).

Kan jag skicka in utskrifter från antagning.se eller liknande för att styrka mina förkunskapskrav?

Nej. OSM Aviation Academy måste få in kopior på originalbetyg och intyg från Universitets- och Högskolerådet (UHR). Originalhandlingar krävs vid en eventuell intervju hos OSM Aviation Academy.

Kan jag komma in på utbildningen bara jag har läst upp mina betyg till kursstarten?

Nej. Alla förkunskapskrav måste vara uppfyllda och OSM Aviation Academy tillhanda senast 30:e september.

Jag har utländska betyg, kan jag söka med dessa?

Vid utländska betyg måste UHR, Universitets- och Högskolerådet, göra en bedömning. Detta utlåtande skall vara OSM Aviation Academy tillhanda senast den 30 september.

För bedömning av utländsk utbildning, gå till:

https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/ 

Jag var inte så motiverad under gymnasietiden och har därför ett lågt betygssnitt. Är det möjligt för mig att komma in på YH-utbildningen?

Ja, så länge du har godkända slutbetyg från gymnasiet och minst godkänt i följande ämnen:

 • Fysik A / Fysik 1a
 • Engelska B / Engelska 6
 • Matematik B / Matematik 2b

Kommer du att kallas till OSM Aviation Academy för vidare tester. Observera att du INTE kan anmäla dig till tester på Pilot Open Day (informationsdagar), då vi kommer att arrangera särskillda testdagar för YH-programmet i Västerås.

Dock så vill vi påpeka att det definitivt kommer att gynna dig om du har bra betyg från gymnasiet, speciellt i Engelska, mattematik och fysik. Har du genomgående dåliga betyg i alla ämnen kommer detta att göra det svårare för dig att tävla mot andra kandidater mot slutet av urvalet.

Dåliga betyg och dålig studieförmåga kommer också göra att själva utbildningen blir en väldigt stor uppförsbacke.

Jag har läst Naturkunskap i skolan, ersätter detta Fysik A / 1A?

Nej. Du måste ha läst och fått godkänt betyg i fysikkursen på A/1a nivå eller högre.

Varför behöver jag ett godkänd Anpassat Flygpsykologiskt Lämplighetstest för att ansöka?

Ett Anpassat Flygpsykologiskt lämplighetstest säkerställer att du har det som krävs för att genomföra vår utbildning och bli pilot.

Så det enkla svaret på denna frågan är: Du behöver det för din egen skull!

För att boka ett Anpassat Flygspykologiskt Lämplighetstest kontaktar du en av våra godkända flygpsykologer:

Vad menas med ett Anpassat Flygpsykologiskt Lämplighetstest?

Det anpassade flygpsykologiska lämplighetstestet är ett speciellt anpassat psykologtest för YH utbildningar. På detta test kan du endast få utlåtande Godkänd eller Icke godkänd.

I Sverige finns följande flygpsykologer som är godkända för att genomföra Anpassat Flygpsykologiskt lämplighetstest för OSMAA;s YH Integrerade Trafikflygarutbildning:

Varför behöver jag en medicinsk undersökning?

En godkänd EASA Medical Class 1 är ett krav för att utbildas till och jobba som professionell pilot och behöver förnyas varje år. Detta är ett krav från Civil Aviation Authorities (Transportstyrelsen i Sverige) och du måste ha ett medicinskt intyg tillsammans med dina flygcertifikat för att jobba som pilot.

EASA Medical Class 1 utförs av legitimerade flygläkare. Godkända flygläkare är följande;

Om du redan har ett Medical Class 1 sedan tidigare måste du se till att det är uppdaterat. En renewal görs årligen hos en godkänd flygläkare.

Måste jag ha gjort Medical Class 1 undersökning innan jag ansöker?

Ja, enligt nya bestämmelser krävs det att du gör en Medical Class 1-undersökning innan du ansöker till YH Integrerad Trafikflygarutbildning. En kopia på ditt medicinska intyg måste därför bifogas med din ansökan för att den ska vara komplett.

EASA Medical Class 1 utförs av legitimerade flygläkare. Godkända flygläkare är följande;

Om du redan har ett Medical Class 1 sedan tidigare måste du se till att det är uppdaterat. En renewal görs årligen hos en godkänd flygläkare.

Antagningsprocess

När kan jag ansöka till programmet?

Ansökningen är öppen från 1:a augusti till 30:e september varje år. När ansökningen är öppen hittar man ansökningsformuläret på kurssidan.

Det går inte att ansöka via antagning.se, man måste ansöka här på OSM Aviation Academy's hemsida.

Hur ansöker jag till programmet?

När ansökningen är öppen mellan 1:a augusti och 30:e september varje år hittar du en knapp där det står "Ansök här" på YH utbildningens kurssida.

Man kan enbart söka via OSM Aviation Academy's hemsida, det går tyvärr inte att ansöka via antagning.se.

Vad händer i nästa steg av urvalet?

Efter att ansökan stänger den 30:e september kommer alla som är behöriga att kallas till nästa steg av urvalet. Man kan även få en kallelse tidigare om man uppfyller alla krav innan ansökan stänger.

Nästa fas i urvalet är tester på OSM Aviation Academy's huvudkontor i Västerås. Alla som är behöriga när ansöka stänger kommer att kallas till dessa tester.

När testerna har genomförts kommer de 60 kandidaterna med bäst resultat att kallas till intervju* med en flyginstruktör och flygpsykolog. Dessa intervjuer görs också i Västerås. Det innebär inte att man ej är lämplig att bli pilot om man inte tar sig vidare till intervjurundan, utan det är bara de 60 bästa som får plats.

Någonstans i mitten på december kommer resultaten från urvalet att vara sammanställt och 15 kandidater kommer att erbjudas en plats på OSM Aviation Academy's statligt finansierade YH integrerat trafikflygarutbildning.

Själva utbidlningen påbörjas i slutet av januari påföljande år.

*I de fall en sökande söker utbildningen två gånger i rad kommer denne att behålla sin poäng från intervjuer från föregående omgång.

Om jag inte kommer in på YH programmet, kan jag söka till First Officer Program?

Det beror på hur du har presterat under urvalet. Vi kan använda dina resultat från YH urvalet tillsammans med dina betyg för att avgöra om du kan bli antagen till First Officer Programmet (FOP).

Du kommer också behöva att göra en intervju med en av våra flyginstruktörer innan du eventuellt blir behörig att ansöka till det självfinansierade First Officer Programmet (som också är godkänd av CSN).

För mer information om detta eller för att få din ansökan evaluerad för First Officer Program, skicka ett mail till admissions@osmaviationacademy.com .

Hur och när får jag besked om min ansökan?

OSM Aviation Academy sköter all korrespondens med sökande via e-post. Ett bekräftelsemail går ut när ansökan är mottagen. E-mail skickas sedan ut med resultat enligt de datum som är listat under respektive utbildning på hemsidan.

Det är otroligt viktigt att du använder dig av samma e-post adress i varje del av urvalet så att din information hamnar på rätt ställe. Då all korrespondans är kopplat till e-post adressen du uppger.

Kom också ihåg att kolla din skräppost efter du har skickat in din anmäla för att bekräfta att OSM Aviation Academy är markerat som säker avsändare och att våra utskick hamnar i din inkorg.

För mer information om hur urval och antagning går till rekommenderar vi att du läser vårt blogg inlägg på ämnet.

Mitt Anpassade Flygpsykologiska Lämplighetstest går ut innan kursstart. Måste jag göra ett nytt?

Ja, testet måste vara giltigt under hela urvalsprocessen.

Giltighetstiden för den anpassade flygpsykologiska lämplighetstest

Ledningsgruppen för YH-utbildningarna har beslutat att öka giltighetstiden för den anpassade flygpsykologiska lämplighetsprövningen från tidigare 3 år till 5 år, räknat från den 31 december det år testet genomfördes.

Jag kom inte in på YH programmet, kan jag söka igen nästa år?

Jag gjorde testerna, men blev ej kallad till steg två:
Ja, du kan söka igen på samma sätt som tidigare.

Jag blev kallad till steg två, men blev inte antagen:
Ja, du kan söka igen och göra testerna som tidigare. Intervjun är giltig i ett år så om du blir kallad till steg två nästa år kommer du inte att bli inkallad för en ny intervju.

Tänk på att du måste skicka in en ny ansökan till nästa år och se till att alla förkunskapskrav fortfarande är giltiga.

Obs! Du vet väl att vi även har våra självsponrade program, First Officer Program och Professional Pilot Program?

Utbildnings innehåll

Hur lång är utbildningen?

YH integrerat trafikflygarutbildning på OSM Aviation Academy är circa 18 månader med flyg- och teoriutbildning i Västerås.

Därefter gör man en praktik (lärande i arbete) hos ett av flygbolagen vi samarbetar med. Denna görs på annan ort, till exempel i Stockholm, Oslo eller någon annanstans.

På vissa ställen står det att flygutbildningen tar 18 månader, och på andra ställen att YH-utbildningen tar 2 år att genomföra. Vilket är rätt?

Båda påståenden är sanna. Själva flyg-och teoriutbildningen tar circa 18 månader. Omedelbart därefter genomförs 6 månaders praktik, Lärande I Arbete (LIA). Yrkeshögskoleutbildningen är klar först då LIA är genomförd, det vill säga efter totalt 2 år och 3 veckor.

Praktik (LIA)

På vilken ort gör man sin praktik (LIA)?

Det beror på vilket flygbolag du kommer göra din praktik på. Lärande i Arbete (LIA) görs tillsammans med flygbolagen som vi samarbetar med.

I dagsläget är detta SAS, Norwegian och Widerøe. Vilket innebär att du kan förvänta dig en LIA i Stockholm, Oslo eller på annan ort.

Vad gör man under sin praktik (LIA)?

Under praktiken ligger fokuset på en markbunden operation och du får en inblick i hur flygbranschen fungerar. Vad för uppgifter du får beror helt på vart du bedriver din LIA.

Några exempel kan vara att assistera med färdplaner på bolagets flightplaningavdelning, se till att flygplanen är utrustade med checklistor och manualer eller att hjälpa till på träningsavdelning.

I dagsläget bedrivs praktiken primärt hos SAS, Norwegian och Widerøe. Vilket innebär att du kan förvänta dig en LIA i Stockholm, Oslo eller på annan ort.

Får jag studielån och bidrag under min praktik (LIA)?

Ja. Praktiken är en del av YH-utbildningen vilket betyder att du får samma studielån och bidrag som under utbildningen.

Medicinska krav

Hur bokar jag undersökning för EASA Medical Class 1?

EASA Medical Class 1 utförs av legitimerade flygläkare. Godkända flygläkare är följande;

För Professional Pilot Program (PPP) och First Officer Program (FOP):

Ett godkänt intyg måste vara oss tillhanda innan kursstart. Intyget innebär kostnader för den sökande, därför rekommenderar vi att detta test genomförs efter ett positivt antagningsbesked.

För YH-Integrerad Trafikflygarutbildning:

Ett godkänt intyg måste bifogas med din ansökan för att ansökningen ska vara komplett. Detta är ett krav från Myndigheten för Yrkeshögskolan och gäller enbart vid ansökningar till YH-Integrerad Trafikflygarutbildning.

För att klara en Medical Class 1 måste du vara fullt frisk. Vanliga frågor och svar rörande denna undersökning (bland annat om synfel, glasögon, färgblindhet, sjukdomar mm) hittar du längre ner på denna sida.

Får man ha glasögon - om ja, vart går gränsen för synfel?

Man får ha glasögon. Synskärpan med eller utan korrektion (glasögon eller linser) skall vara 0,7 eller bättre för varje öga och samsynen skall vara 1,0 eller bättre. Man får ej överstiga +5 eller -6 Dioptrier eller astigmatisk överstigande 2 Dioptrier.

För medicinska frågor är det smart att kontakta en flygläkare för mer information, du hittar en översikt på Transportstyrelsens hemsida.

Får man ha genomgått laserkirurgi?

Laserkirurgi av hornhinnan utgör hinder. Sökanden kan dock godkännas efter särskild bedömning av Transportstyrelsen. Följ länken för att läsa mer om kraven.

Kan man vara färgblind & klara medicinska undersökningen?

Det kan bero på i vilken utsträckning man är färgblind. Ishiaras-testet måste klaras av. Vid osäkerhet kan ett Lanternprov användas. Kontakta flygläkare för mer information.

Allergi / astma, blir man godkänd om man har allergi och/eller astma?

Sökande med betydande nedsättning i lungfunktionen ska bedömas som olämplig. Kronisk obstruktiv lungsjukdom(KOL) utgör hinder.

Sökande med återkommande astmaattacker ska bedömas som olämplig. Pollenallergi under kontroll utgör i allmänhet inget hinder.

Hjärta/tryck, jag har högt/lågt blodtryck. Får jag ha det vid undersökningen?

Om blodtrycket överstiger 160/95 vid upprepade mätningar så klassas man olämplig som pilot. Vissa typer av blodtrycksmediciner är tillåtna. Lågt blodtryck som ger symptom i form av att det till exempel svartnar för ögonen då han/hon reser sig, eller svimning, innebär att personen bedöms vara olämplig som pilot.

Du får inte ha några som helst hjärtfel.

Vikt/längd, finns det max. respektive min. för vikt och längd som trafikflygare?

Det finns ingen specifik gräns för vad som är för långt eller för kort för en pilot. Vi kan bara besvara huruvida din längd är ett problem eller inte om du kommer och besöker oss och provsitter ett flygplan. Du skall ha tillräcklig sitthöjd, arm- och benlängd samt muskelstyrka för att på ett säkert sätt kunna arbeta som pilot.

Max BMI för att arbeta som pilot är 35. Du kan räkna ut ditt BMI genom att ta din vikt i kilo delat med din längd i meter i kvadrat

Vad gör att man inte blir godkänd på den medicinska utvärderingen?

 • Sömnapné syndrom
 • Yrsel/balansrubbning
 • Diagnostiserad epilepsi
 • Diagnostiserad migrän
 • Insulinbehandlad diabetes
 • Behandlas med psykiatrisk medicinering

Kan jag göra min Medical i ett annat land än Sverige?

Ja, du kan göra din medical i alla EASA länder. Till exempel kan du genomföra din EASA Class 1 Medical undersökning i Norge, Danmark eller Finland och söka med detta certifikat till YH Trafikflygarutbildning hos OSM Aviation Academy.

Pilot Open Day

Vad är en Pilot Open Day?

En Pilot Open Day är en informationsdag där du kan besöka oss och lära mer om vår flygskola och hur man går till väga för att bli trafikflygare.

Du kommer även att lära dig en hel del om flygbranschen och vad du behöver göra innan du kan ansöka till en flygutbildning på OSM Aviation Academy.

Kan jag göra en introduktionslektion i en av era Cessna 172 G1000 flygplan?

Ja, det kan du! På våra Pilot Open Days i Västerås har du den unika möjligheten att boka en introduktionslektion i en av våra Cessna 172 G1000-flygplan tillsammans med en av våra duktiga instruktörer.

Dessa introduktionslektionerna är populära och vi rekommenderar att du bokar i god tid om du vill säkra dig en plats.

Priset för en introduktionslektion i en Cessna 172 är 120 EUR.

Obs! Detta erbjudandet är enbart för dig som har ambitioner om att bli pilot. Man kan inte boka dessa flygningar för en svensexa/möhippa eller liknande evenemang.

Kan jag göra en introduktionslektion i er Boeing 737 NG Simulator?

Ja, det kan du! På våra Pilot Open Days i Västerås har du den unika möjligheten att boka en introduktionslektion i vår Boeing 737 Next Generation simulator med en av våra duktiga instruktörer.

Dessa introduktionslektionerna är populära och vi rekommenderar att du bokar i god tid om du vill säkra dig en plats.

Priset för en introduktionslektion i vår B737 simulator är 95 EUR.

Obs! Detta erbjudandet är enbart för dig som har ambitioner om att bli pilot. Man kan inte boka simulatorn för en svensexa/möhippa eller liknande evenemang.

När är nästa Pilot Open Day?

Du hittar kommande datum för Pilot Open Days och bokar under "Events" eller genom att klicka här.

I vilka städer kan jag besöka er Pilot Open Day?

Vi besöker många olika städer i Sverige och även i andra Europeiska länder, några exempel är:

 • Oslo, Norge
 • Västerås, Sverige
 • Göteborg, Sverige
 • Köpenhamn, Danmark

Klicka här för att se kommande Pilot Open Day.

Flygmarknaden

Hur ser arbetsmarknaden för piloter ut?

Arbetsmarknaden för piloter ser nu ljusare ut än vad den gjort på länge, bland annat på grund av stora pensionsavgångar men också ökat resande.

Boeing och Airbus har gjort utförliga marknadsprognoser för behovet av piloter och flygplan de kommande 15 åren.

Se Boeings marknadsprognos.

Se Airbus marknadsprognos.

OSM Aviation Academy har även ett bra samarbete med OSM Aviation och många olika flygbolag.

Kan jag arbeta som flyginstruktör efter min pilotutbildning?

En vanlig fortsättning på pilotkarriären för många av OSM Aviation Academys elever är att utbilda sig till flyginstruktör. Flyginstruktörsutbildningen tar 1 år och man måste vara färdigutbildad pilot för att påbörja instruktörsutbildningen.

Idag består OSMAA's instruktörskår till stora delar av tidigare elever som tagit steget att fortsätta med en instruktörsutbildning och sedan fortsatt utveckla sig själva inom pilotyrket samtidigt som de lär nya piloter att flyga. På OSM Aviation Academy bedriver vi våra egna instruktörsutbildningar och många av våra instruktörselever får jobb hos oss efter avslutad utbildning.

Stöttar OSM Aviation Academy mig efter utbildningen?

För de elever som examineras från ett av våra integrerade program erbjuder vi Career Support Program, ett koncept som inkluderar återkommande event där tidigare studenter får möjlighet att återvända till OSM Aviation Academy för att uppdatera sina kunskaper, delta i simulerade arbetsintervjuer, få support och coaching från våra instruktörer och även flyga vår Boeing 737NG Simulator.

Vi är oerhört stolta över våra elever, vi har från första parkett fått ta del av deras personliga utveckling och hur de tagit sig an de utmaningar som en pilotutbildning innebär. Vi lever efter devisen att våra studenter är våra framtida kollegor, ett mantra som har blivit djupt rotad i vår kultur, och som återspeglas i kompetensen och skickligheten hos våra färdigutbildade elever.

Career Support konceptet är en förtroendeförklaring som visar att vi har full tilltro till kompetensen hos de elever som examinerats från våra integrerade program. Vi vet att dem har fått den bästa tillgängliga pilotutbildningen och är professionella ut i fingertopparna. Career Support har lanserats för att se till att de får stöd så länge som det tar dem att få sitt första pilotjobb. I kombination med Airline Ready Pilot-konceptet gör detta oss till ett naturligt val för den som har ambitioner om att jobba som pilot.

Boende

Boende i Sverige (långtidsboende)

Boende i Västerås

Boendet i Västerås tillkommer utöver kursavgiften. Det är elevens ansvar att ordna boende. Vid mottaget antagningsbevis ges förslag på hyresvärdar att kontakta. En hyra ligger på ca 3,100 SEK till 6,000 SEK per månad beroende på storlek av lägenhet och läge.

Läs mer på Bostad Västerås sin hemsida.

Boende i Sverige (korttidsboende)

Nedan hittar du alternativ och länkar för bokning av korttidsboende i Västerås, där OSM Aviation Academy erhåller ett rabatterat pris för våra besökande.

 

Alternativ 1 - Hotell Hässlö

Hotell Hässlö ligger inom gångavstånd från skolan och ska du besöka oss under en kortare tid så erbjuds ni förmånliga priser som våra gäster där.

Kontaktperson:
Eva Gråberg

hotell hasslo

Flottiljgatan 55,
721 31 Västerås
+46 (0)21 811010
info@hotellhasslo.se 
www.hotellhasslo.se  

Klicka här om du vill se vart hotellet ligger.

Rum med privat duschrum och TV

 • Dagpris
  Enkelrum 695:- SEK
  Dubbelrum 945:- SEK
  Familjrum 1295:- SEK

Samtliga priser är inkl. moms.

 

Frukost erbjuds måndagar – fredagar mellan 6.30 och 8.30, eller enligt överenskommelse.

Bastu, gym, biljardbord och pingisbord finns att tillgå. Det ingår även trådlöst internet kostnadsfritt.

Klicka här för att boka din vistelse.

Använd företagskoden OSM18K – för kortare vistelser under 5 dagar – ger 5% rabatt

Använd företagskoden OSM18L – för längre vistelser över 4 dagar – ger 36% till 61% rabatt

 

Alternativ 2 - Elite Stadshotellet, Västerås

Elite Stadshotellet i Västerås ligger mitt i centrum av Västerås och är nära till affärer, restauranger och caféer. Rabatten man får är beroende på hur långt i förväg bokningen görs och hur flexibel du har möjlighet att vara.

10% rabatt

Bokning kan göras ända fram till ankomst och bokas via Elite Hotels hemsida, telefon eller epost. Bokningen kan avbokas fram till kl. 14:00 ankomstdagen och garanteras med ditt kreditkort.

20% rabatt

Bokning görs minst 7 dagar före ankomst och bokas endast på Elite Hotels sin hemsida. Denna rabatt ger inga avbokningsmöjligheter. Betalning sker med kreditkort vid bokningstillfället och är ej återbetalningsbar.

Klicka här för att boka din vistelse. 

Använd företagskoden 6151866.

Generell information

Vad är det för skillnad mellan Professional Pilot Program, First Officer Program och YH Integrerad Trafikflygarutbildning?

YH Integrerad Trafikflygarutbildning är en statligt finansierad utbildning med 15 platser per år. Utbildningen är en 2-årig utbildning med en 6 månaders praktik på slutet av utbildningen.

First Officer Program (FOP) och Professional Pilot Program (PPP) är självfinansierade och tar 20 månader. Båda dessa program är CSN godkända, men man måste fortfarande finansiera en del av utbildningen själv.

First Officer Program genomförs på vår bas i Västerås, Sverige eller Arendal, Norge.

Professional Pilot Program genomförs i Fort Lauderdale, Florida (12 månader) och Västerås, Sverige (8 månader).

Alla tre programmen leder till samma EASA certifikat.

Är utbildningen CSN berättigad?

Ja, YH Integrerad Trafikflygarutbildning på OSM Aviation Academy är CSN berättigad.

Är flygutbildningen på engelska?

Lektioner, briefingar och flygpass genomförs alla på svenska enbart för YH integrerat trafikflygarutbildning. Alla övriga program på OSM Aviation Academy genomförs på engelska.

Allt material, så som böcker, manualer och checklistor är på engelska och man pratar även engelska på radion.

Vad är en Type Rating?

En type rating (typkurs) är en utbildning där du specialiserar dig på en specifik flygplanstyp.

Efter avklarad pilotutbildning på OSM Aviation Academy kommer du vara kvalificerat till att söka tjänster som First Officer på Europeiska flygbolag. När du landar ditt första jobb och erbjuds en tjänst behöver du ytterligare en kurs för att specialisera dig på flygplanstypen du ska flyga. Denna kurs kallas för type rating.

Flygbolaget som anställer dig kommer att genomföra typkursen, där du också kommer att lära dig flygbolagets Standard Operating Procedures (SOP).

En typkurs inkluderar båda teoretisk och praktisk flygutbildning och tar ungefär 6 månader att genomföra inkluderat line training (varierar beroende på flygplanstyp och flygbolag).

Med andra ord kommer du att vara kvalificerad för att genomföra en type rating på vilken som helst flygplanstyp när du har avklarat en av våra integrerade utbildningar.

Vilken flygplanstyp du kommer att göra din typkurs på beror på behovet i flygbolaget som anställer dig och vilka flygplanstyper bolaget opererar.

Får man sommar/jul ledigt?

Eftersom vi måste flyga så mycket som möjligt när det är dagsljus och bra väder så är det inga semestrar inplanerat i våra integrerade program.

För att du ska bli klar med din utbildning på 20 månader måste du flyga under sommaren.

Vinter/julledighet är lättare att få till, men sommarledigt är sällan möjligt.