FAQ | EASA INTEGRERAD UTBILDNING

VANLIGA FRÅGOR

Vanliga Frågor

Här har vi svarat på de vanligast förekommande frågorna om OSM Aviation Academy och våra flygutbildningar.  Vår FAQ bygger på de vanligaste frågorna vi får från aspirerande piloter, exempelvis: Hur blir man pilot? Vilka medicinska krav finns för pilotutbildningen? Har jag rätt behörighet? 

I menyn till vänster finns olika kategorier av frågor så att du lättare kan få de svar du söker. För Yrkeshögskolans integrerade trafikflygarutbildning (statligt finansierad) finns en separat FAQ som du hittar här

Vår FAQ uppdateras löpande men om du inte hittar svaren på just de frågorna du har, eller fortfarande undrar över något efter att ha läst vår FAQ, är du varmt välkommen att kontakta oss eller skicka oss ett meddelande på facebook.

Airline Ready Pilot

Vilket flygbolag kommer jag att flyga för?

Som nyutbildad pilot med begränsad erfarenhet bör du ha en flexibel inställning till vilket flygbolag som blir din första arbetsgivare. Vi kommer att sträva efter att hjälpa dig med lukrativa alternativ, men vi kan inte garantera att du kommer att arbeta för ett visst flygbolag efter eget val.

Vart kommer jag att bli baserad?

Efterfrågan på piloter dikteras av flygbolagen och du bör därför förvänta dig en bas var som helst inom Europa. Det kommer inte alltid att vara möjligt att välja fritt och det är därför klokt att du har en flexibel inställning när du går in i din pilotkarriär. På den positiva sidan av detta kommer du att upptäcka nya platser runt om i världen och en av dem kanske bli din nya favorit i slutändan.

Vad kommer min lön att vara?

Eftersom vi samarbetar med många flygbolag som har olika lönestrukturer, vet vi inte vad din exakta lön blir när du är nyanställd. Det vi kan säga är att du kommer att ha en attraktiv lön, men att den kan vara allt från 2,800-4,000 EUR per månad beroende på flygbolag.

Vänligen notera att löneskalan ovanför kan påverkas av marknaden, inflation och tillgång/efterfrågan. Med andra ord bör du se på exemplet ovan som en pekpinne för att ge dig en generell idé om lönenivåer för en Junior First Officer.

Lönen ökar över tid allt eftersom du blir en mer erfaren pilot. En markant ökning i lön kan förväntas när man uppgraderar från First Officer till Kapten. En process som kan ta 5–10 år och ibland även längre.

Vilket flygplan kommer jag att flyga när jag börjar jobba?

Med alla Europeiska flygbolag som potentiell arbetsgivare, kommer det också att vara en bred flotta av flygplan som du kan tänkas flyga efter utbildningen. Det är flygbolagens behov som styr vilken flygplanstyp du kommer att flyga för dem.

Vad menas med “the right attitude”

En professionell pilot måste vara pålitlig, punktlig och organiserad. Man behöver ha disciplin för att ta sig igenom studierna och för att genomföra sina arbetsuppgifter på ett tryggt och effektivt sätt.

Det är viktigt att man som elev på en flygskola är mottaglig för feedback och konstruktiv kritik. Man förväntas dela kunskap och erfarenheter med sina klasskamrater och andra personer på flygskolan. Det är viktigt att en pilot är omtänksam och har respekt för sina medmänniskor.

Det är nolltolerans när det kommer till missbruk av narkotika och alkohol.

Förkunskapskrav

Vad är förkunskapskraven för att ansöka?

Innan du kan ansöka till ett integrerat program på OSM Aviation Academy måste du uppfylla dessa förkunskapskrav: 

Airline Ready Program

 1. 18 år
 2. Slutbetyg från gymnasiet
 3. Godkänt Pilot Aptitude Test 
 4. Godkänd EASA Class 1 medicinsk undersökning (den medicinska undersökningen kan göras efter att du har skickat din ansökan och fått antagningsbesked, men måste göras innan kursstart).

När du har skickat in de dokument som krävs tillsammans med din ansökan, gör skolan en helhetsbedömning och du kommer att få besked per e-post om du är antagen eller inte.

YH Integrerad Trafikflygarutbildning

All information gällande YH Integrerad Trafikflygarutbildning hittar du i Yh-programmets egen FAQ.

Varför behöver jag en godkänd Pilot Aptitude Test innan jag kan ansöka?

Pilot Aptitude Testerna säkerställer att du har det som krävs för att genomföra vår utbildning och bli pilot.

Så det enkla svaret på denna frågan är: Du behöver det för din egen skull!

Varför behöver jag en medicinsk undersökning?

En godkänd EASA Medical Class 1 är ett krav för att utbildas till och jobba som professionell pilot och behöver förnyas varje år. Detta är ett krav från Civil Aviation Authorities (Transportstyrelsen i Sverige) och du måste ha ett medicinskt intyg tillsammans med dina flygcertifikat för att jobba som pilot.

EASA Medical Class 1 utförs av legitimerade flygläkare. Godkända flygläkare är följande:

Sverige
Norge

Airline Ready Program:

Ett godkänt intyg måste vara oss tillhanda innan kursstart. Intyget innebär kostnader för den sökande, därför rekommenderar vi att detta test genomförs efter ett positivt antagningsbesked.

För YH-Integrerad Trafikflygarutbildning:

Ett godkänt intyg måste bifogas med din ansökan för att ansökningen ska vara komplett. Detta är ett krav från Myndigheten för Yrkeshögskolan och gäller enbart vid ansökningar till YH-Integrerad Trafikflygarutbildning. Läs mer här.

För att klara en Medical Class 1 måste du vara fullt frisk. Vanliga frågor och svar rörande denna undersökning (bland annat om synfel, glasögon, färgblindhet, sjukdomar mm) hittar du längre ner på denna sida.

Behöver jag ett utdrag ur belastningsregistret för att söka?

För att bli anställd inom flygbranschen så vill arbetsgivarna att du kan visa upp ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Vi som skola kräver alltså inte att du visar upp det för att söka till våra integrerade program men du kommer att behöva det efter utbildningen för att få ett jobb som professionell pilot.

Pilot Aptitude Test

Vad är ett Pilot Aptitude Test?

Pilot Aptitude Test är flera testmoduler som säkerställer att du har det som krävs för att genomföra utbildningen och jobba som pilot efter examen.

Du kan boka Pilot Aptitude Test här. 

Obs! För YH Integrerad Trafikflygarutbildning gäller särskilda förkunskapskrav, läs mer om detta i YH-programmets egen FAQ.

- Ladda ner vår Pilot Aptitude Test guide här!

Vad testas man på under ett Pilot Aptitude Test?

Du kommer att utvärderas inom följande områden: 

 • Logiskt tänkande
 • Perceptuell förmåga (noggrannhet och snabbhet)
 • Spatial förmåga
 • Minne
 • Öga/hand-koordination
 • Multitasking förmåga
 • Stresstolerans
 • Uthållighet (mental)

Hur många försök har jag på att klara testerna?

Du har 3 försök.

Hur länge är ett Pilot Aptitude Test giltigt?

Ett Pilot Aptitude Test är giltigt i ett år. 

Kan jag förbereda mig inför testerna?

Ja, det kan du. Precis som man tränar sin kropp, kan man också "gå till gymmet med hjärnan" och göra den bättre, starkare och snabbare. En av de viktigaste sakerna att tänka på inför testerna är att få en god natts sömn och äta en stabil frukost den dagen man ska göra testerna. Kom även ihåg att ha med dig lunch eller snacks för att hålla energinivån uppe!

Om du vill läsa fler tips och tricks rekommenderar vi att du laddar hem vår guide.

Medicinska Krav

Hur bokar jag undersökning för EASA Medical Class 1?

EASA Medical Class 1 utförs av legitimerade flygläkare. Godkända flygläkare är följande:

Sverige
Norge

För Airline Ready Program:

Ett godkänt intyg måste vara oss tillhanda innan kursstart. Intyget innebär kostnader för den sökande, därför rekommenderar vi att detta test genomförs efter ett positivt antagningsbesked.

För YH-Integrerad Trafikflygarutbildning:

Ett godkänt intyg måste bifogas med din ansökan för att ansökningen ska vara komplett. Detta är ett krav från Myndigheten för Yrkeshögskolan och gäller enbart vid ansökningar till YH-Integrerad Trafikflygarutbildning. Läs mer här.

För att klara en Medical Class 1 måste du vara fullt frisk. Vanliga frågor och svar rörande denna undersökning (bland annat om synfel, glasögon, färgblindhet, sjukdomar mm) hittar du längre ner på denna sida.

Får man ha glasögon – om ja, vart går gränsen för synfel?

Man får ha glasögon. Synskärpan med eller utan korrektion (glasögon eller linser) skall vara 0,7 eller bättre för varje öga och samsynen skall vara 1,0 eller bättre. Man får ej överstiga +5 eller -6 Dioptrier eller astigmatisk överstigande 2 Dioptrier.

För medicinska frågor är det smart att kontakta en flygläkare för mer information, du hittar en översikt på Transportstyrelsens hemsida.

Får man ha genomgått laserkirurgi?

Laserkirurgi av hornhinnan utgör hinder. Sökanden kan dock godkännas efter särskild bedömning av Transportstyrelsen.

Följ länken för att läsa mer om kraven.

Kan man vara färgblind & klara medicinska undersökningen?

Det kan bero på i vilken utsträckning man är färgblind. Ishiaras-testet måste klaras av. Vid osäkerhet kan ett Lanternprov användas.

Kontakta flygläkare för mer information.

Allergi/Astma, Blir man godkänd om man har allergi och/eller astma?

Sökande med betydande nedsättning i lungfunktionen ska bedömas som olämplig. Kronisk obstruktiv lungsjukdom(KOL) utgör hinder.

Sökande med återkommande astmaattacker ska bedömas som olämplig. Pollenallergi under kontroll utgör i allmänhet inget hinder.

Hjärta/Tryck ,Jag har högt/lågt blodtryck. Får jag ha det vid undersökningen?

Om blodtrycket överstiger 160/95 vid upprepade mätningar så klassas man olämplig som pilot. Vissa typer av blodtrycksmediciner är tillåtna. Lågt blodtryck som ger symptom i form av att det till exempel svartnar för ögonen då han/hon reser sig, eller svimning, innebär att personen bedöms vara olämplig som pilot.

Du får inte ha några som helst hjärtfel.

Vikt/Längd, Finns det max. respektive min. för vikt och längd som trafikflygare?

Det finns ingen specifik gräns för vad som är för långt eller för kort för en pilot. Vi kan bara besvara huruvida din längd är ett problem eller inte om du kommer och besöker oss och provsitter ett flygplan. Du skall ha tillräcklig sitthöjd, arm- och benlängd samt muskelstyrka för att på ett säkert sätt kunna arbeta som pilot.

Max BMI för att arbeta som pilot är 35. Du kan räkna ut ditt BMI genom att ta din vikt i kilo delat med din längd i meter i kvadrat

Exempelvis, en person som väger 105kg och är 194cm lång räknar ut sitt BMI på följande sätt:

1,94 x 1,94 = 3,7636

105 / 3,7636 ~ 27,9 BMI

Kan man bli professionell pilot om man har dyslexi?

Vid lindriga former av dyslexi så behöver du en fördjupad flygpsykologisk bedömning samt en genomgång av eventuella utredningar som gjorts för att avgöra om du får utbilda dig till professionell pilot. 

Om du har mer omfattande dyslexi kan du inte bli professionell pilot.

Vad gör att man INTE blir godkänd på den medicinska utvärderingen?

 • Sömnapné syndrom
 • Yrsel/balansrubbning
 • Diagnostiserad epilepsi
 • Diagnostiserad migrän
 • Insulinbehandlad diabetes
 • Behandlas med psykiatrisk medicinering

Pilot Open Day

Vad är en Pilot Open Day?

En Pilot Open Day är en informationsdag där du kan besöka oss och lära mer om vår flygskola och hur man går till väga för att bli trafikflygare.

Du kommer även att lära dig en hel del om flygbranschen och vad du behöver göra innan du kan ansöka till en pilotutbildning på OSM Aviation Academy. 

 

HubSpot Video

 

Se kommande event

Kan jag göra en introduktionslektion i en av era Cessna 172 G1000 flygplan?

Ja, det kan du! På våra Pilot Open Days i Västerås har du den unika möjligheten att boka en introduktionslektion i en av våra Cessna 172 G1000-flygplan tillsammans med en av våra duktiga instruktörer. 

Dessa introduktionslektionerna är populära och vi rekommenderar att du bokar i god tid om du vill säkra dig en plats.

Priset för en introduktionslektion i en Cessna 172 är 120 EUR. 

Obs! Detta erbjudandet är enbart för dig som har ambitioner om att bli pilot. Man kan inte boka dessa flygningar för en svensexa/möhippa eller liknande evenemang. 

 

HubSpot Video

 

Kan jag göra en introduktionslektion i er Boeing 737 NG simulator?

Ja, det kan du! På våra Pilot Open Days i Västerås har du den unika möjligheten att boka en introduktionslektion i vår Boeing 737 Next Generation simulator med en av våra duktiga instruktörer. 

Dessa introduktionslektionerna är populära och vi rekommenderar att du bokar i god tid om du vill säkra dig en plats.

Priset för en introduktionslektion i vår B737 simulator är 95 EUR. 

Obs! Detta erbjudandet är enbart för dig som har ambitioner om att bli pilot. Man kan inte boka simulatorn för en svensexa/möhippa eller liknande evenemang.

 

HubSpot Video

 

När är nästa Pilot Open Day?

Du hittar kommande datum för Pilot Open Days och bokar under "Events" eller genom att klicka nedan.

Se kommande event

I vilka städer kan jag besöka er Pilot Open Day?

Vi besöker flera olika städer i Sverige, Norge och Danmark, se nedan:

 • Arendal, Norge
 • Oslo, Norge
 • Västerås, Sverige
 • Göteborg, Sverige
 • Köpenhamn, Danmark
Se kommande event

Flygmarknaden

Hur ser arbetsmarknaden för piloter ut?

Boeing Market Outlook är en av många källor som förutser en stor efterfrågan på piloter under de kommande åren och deras estimering stöds av många andra källor såsom Airbus och ICAO.

Genom att se tillbaka i tiden kan vi också fastställa att flygindustrin har varit motståndskraftig och växande trots sina många utmaningar. Den globala finanskrisen, krig, oljekrisen och terrorattacker är några av de externa hot som flygbolagen har mött under de senaste årtiondena. Ändå har flygandet fördubblats vart 15:e år, mätt i Revenue Passenger Kilometers (RPK). Med en global befolkning på väg mot 8 miljarder (!) människor kan vi anta att denna trend sannolikt kommer att fortsätta på andra sidan av pandemin.

Kan jag arbeta som flyginstruktör efter min pilotutbildning?

En vanlig fortsättning på pilotkarriären för många av OSM Aviation Academys elever är att utbilda sig till flyginstruktör. Flyginstruktörsutbildningen tar 1 år och man måste vara färdigutbildad pilot för att påbörja instruktörsutbildningen.

Idag består OSMAA's instruktörskår till stora delar av tidigare elever som tagit steget att fortsätta med en instruktörsutbildning och sedan fortsatt utveckla sig själva inom pilotyrket samtidigt som de lär nya piloter att flyga. På OSM Aviation Academy bedriver vi våra egna instruktörsutbildningar och många av våra instruktörselever får jobb hos oss efter avslutad utbildning.

Läs mer om hur du kan utbilda dig till instruktör här.

Hjälper OSM Aviation Academy mig efter utbildningen?

För de elever som examineras från ett av våra integrerade program erbjuder vi Career Support Program, ett koncept som inkluderar återkommande event där tidigare studenter får möjlighet att återvända till OSM Aviation Academy för att uppdatera sina kunskaper, delta i simulerade arbetsintervjuer, få support och coaching från våra instruktörer och även flyga vår Boeing 737NG Simulator.

Vi är oerhört stolta över våra elever, vi har från första parkett fått ta del av deras personliga utveckling och hur de tagit sig an de utmaningar som en pilotutbildning innebär. Vi lever efter tänkespråket att våra studenter är våra framtida kollegor, ett mantra som har blivit djupt rotad i vår kultur, och som återspeglas i kompetensen och skickligheten hos våra färdigutbildade elever.

Career Support konceptet är en förtroendeförklaring som visar att vi har full tilltro till kompetensen hos de elever som examinerats från våra integrerade program. Vi vet att de har fått den bästa tillgängliga pilotutbildningen och är professionella ut i fingertopparna. Career Support har lanserats för att se till att de får stöd så länge som det tar dem att få sitt första pilotjobb. 

Lån och finansiering

Finansiering för svenska studenter

Finansiering - CSN 

Studerande som är antagna till en av våra integrerade utbildningar och modulära utbildningar* kan ansöka om studielån och bidrag från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). *Läs mer här.

Bidrag - Levnadskostnader 3,360 SEK per månad
Lån - Levnadskostnader 7,728 SEK per månad
Merkostnadslån för utlandsstudier 2,412 SEK per månad
Merkostnadslån för resor Max 14,490 SEK
Merkostnadslån för försäkring i utland Max 391 SEK per studievecka
Merkostnadslån för undervisningsavgift 3,091 SEK per studievecka*


*Reglerna för lån till undervisningsavgift har ändrats. De nya reglerna gäller för studier som påbörjas från och med den 1 juli 2018. Om du har studerat med studiemedel tidigare får du låna enligt de gamla reglerna.

Du måste själv kontakta CSN, Avd. för flygutbildning i Lund, för att få veta hur din utbetalning ser ut.

Följ denna länk till CSN's hemsida för att läsa mer.

Följ denna länken till CSN's hemsida för att läsa mer.

Finansiering för norska studenter

Du kan läsa mer om finansiering för norska elever i vår FAQ på Norska.

Finansiering för internationella studenter

Som internationell student rekommenderar vi dig att ta kontakt med Studiestödsnämnden i ditt land för att göra en individuell bedömning.

Alternativt behöver du lösa den finansiella biten genom privatlån, sparande eller om du har den möjligheten, genom hjälp från familj och vänner.

Erbjuder OSM Aviation Academy stipendium?

OSM Aviation Academy önskar att kunna göra flygutbildning tillgängligt för flera genom att erbjuda goda lösningar för finansiering. 

För tillfället erbjuder vi inte några stipendum, men denna sida uppdateras kontinuerligt. 

Måste jag betala något för att säkra min studieplats?

Utöver kostnaden av att genomföra en medicinsk undersökning och kostnaden för Pilot Aptitude Test, behöver du betala en registreringsavgift för att säkra din studieplats på våra integrerade program.

Faktura för registreringsavgiften sänds ut efter att du har sökt och blivit antagen på ett av våra integrerade program och förfaller 14 dagar senare.  

Boende

Boende i Sverige (långtidsboende)

Boende i Västerås

Boendet i Västerås tillkommer utöver kursavgiften. Det är elevens ansvar att ordna boende. Vid mottaget antagningsbevis ges förslag på hyresvärdar att kontakta. En hyra ligger på ca 3,100 SEK till 6,000 SEK per månad beroende på storlek av lägenhet och läge. 

Läs mer hos Bostad Västerås.

Boende i Sverige (korttidsboende)

Nedan hittar du alternativ och länkar för bokning av korttidsboende i Västerås, där OSM Aviation Academy erhåller ett rabatterat pris för våra besökande.

Alternativ 1 - Hotell Hässlö

Hotell Hässlö ligger inom gångavstånd från skolan och ska du besöka oss under en kortare tid så erbjuds ni förmånliga priser som våra gäster där. 

Kontaktperson:
Eva Gråberg

hotell hasslo

FLOTTILJGATAN 55, 
721 31 VÄSTERÅS
+46 (0)21 811010
info@hotellhasslo.se
www.hotellhasslo.se

Klicka här om du vill se vart hotellet ligger.

Rum med privat duschrum och TV

 • Dagpris
  Enkelrum 695:- SEK
  Dubbelrum 945:- SEK
  Familjrum 1295:- SEK

Samtliga priser är inkl. moms.

Frukost erbjuds måndagar – fredagar mellan 6.30 och 8.30, eller enligt överenskommelse.

Bastu, gym, biljardbord och pingisbord finns att tillgå. Det ingår även trådlöst internet kostnadsfritt.

Boka ditt boende.

Använd företagskoden OSM18K – för kortare vistelser under 5 dagar – ger 5% rabatt

Använd företagskoden OSM18L – för längre vistelser över 4 dagar – ger 36% till 61% rabatt

 

Alternativ 2 - Elite Stadshotellet, Västerås

Elite Stadshotellet i Västerås ligger mitt i centrum av Västerås och är nära till affärer, restauranger och caféer. Rabatten man får är beroende på hur långt i förväg bokningen görs och hur flexibel du har möjlighet att vara. 

10% rabatt

Bokning kan göras ända fram till ankomst och bokas via Elite Hotels hemsida, telefon eller epost. Bokningen kan avbokas fram till kl. 14:00 ankomstdagen och garanteras med ditt kreditkort. 

20% rabatt

Bokning görs minst 7 dagar före ankomst och bokas endast på Elite Hotels sin hemsida. Denna rabatt ger inga avbokningsmöjligheter. Betalning sker med kreditkort vid bokningstillfället och är ej återbetalningsbar. 

Boka ditt boende.

Använd företagskoden 6151866.

Boende i Norge

Boendet i Arendal tillkommer utöver kursavgiften. Det är elevens ansvar att ordna boende. Vid mottaget antagningsbevis ges förslag på hyresvärdar att kontakta.

Hitta din egen lägenhet

Om du har särskilda behov som mer utrymme eller vill bo mer centralt, föreslår vi att du använder www.finn.no för att leta efter lägenheter att hyra.

Boende i Fort Lauderdale (USA)

Boende i Fort Lauderdale, Florida (USA)

Skolan äger några hus alldeles intill flygplatsen. Varje hus har tre rum, som vanligtvis delas av två studenter. Kostnaden för ett delat rum är 600 dollar per månad om du betalar månaden i förväg, annars ligger hyran på 24 dollar per dag om du vill stanna mindre än en månad.

Hitta din egen lägenhet

Du kan också hyra en lägenhet via AirBnB, eller hitta en lägenhet på Zillow.com eller apartmentlist.com.

Det är ingen större problem att hitta en lägenhet i området runt skolan, men vi rekommenderar skolans bostäder för bekvämlighet och ekonomi. Det ger dig också möjlighet att träffa andra elever från skolan och delta i aktiviteter utanför flygning (t.ex. spela fotboll, gå till stranden, grilla och studera tillsammans).

Boende i Fort Lauderdale tillkommer utöver kursavgiften för Professional Pilot Program. Det är elevens ansvar att ordna boende, även fast skolan kan hjälpa till med detta.

Det är viktigt att vara ute i god tid med bokningen för att garantera boende.

Generell information

Vad är en type rating?

En type rating (typkurs) är en utbildning där du specialiserar dig på en specifik flygplanstyp.

Efter avklarad pilotutbildning på OSM Aviation Academy kommer du vara kvalificerad till att söka tjänster som First Officer på Europeiska flygbolag. När du landar ditt första jobb och erbjuds en tjänst behöver du ytterligare en kurs för att specialisera dig på flygplanstypen du ska flyga. Denna kurs kallas för type rating.

Flygbolaget som anställer dig kommer att genomföra typkursen, där du också kommer att lära dig flygbolagets Standard Operating Procedures (SOP).

En typkurs inkluderar båda teoretisk och praktisk flygutbildning och tar ungefär 6 månader att genomföra inkluderat line training (varierar beroende på flygplanstyp och flygbolag). 

Med andra ord kommer du att vara kvalificerad för att genomföra en type rating på alla flygplanstyper när du har avklarat en av våra integrerade utbildningar.

Vilken flygplanstyp du kommer att göra din typkurs på beror på behovet i flygbolaget som anställer dig och vilka flygplanstyper bolaget opererar.

Är flygutbildningen på engelska?

Lektioner, briefingar och flygpass genomförs alla på engelska. Allt material, så som böcker, manualer och checklistor är också på engelska.

Får man sommar/julledigt?

Eftersom vi måste flyga så mycket som möjligt när det är dagsljus och bra väder så är det inga semestrar/lov inplanerat i våra integrerade program.

För att du ska bli klar med din utbildning på 20 månader måste du flyga under sommaren. 

Vinter/julledighet är lättare att få till, men sommarledigt är sällan möjligt.  

Vad händer om jag hoppar av utbildningen?

Om du hoppar av utbildningen innan den har startat förlorar du endast anmälningsavgiften (20 000 SEK).  

Om du hoppar av utbildningen efter att den har påbörjats får du tillbaka kursavgiften för de terminer som inte har påbörjats. Detaljerna kring betalning är tydligt förklarat i kontraktet mellan dig och OSM Aviation Academy.

Ifall du måste avbryta utbildningen på grund av att du förlorar ditt medicinska intyg har vi en "loss of license" försäkring som täcker kursavgiften du redan har betalat. 

Start your journey today

This is what you can expect from us...

We want to bring you fun, exciting and interesting news from OSM Aviation Academy and the airline industry alike. You will be entertained, educated and maybe even enlightened!

As a subscriber to our newsletter, your opinion is incredibly important to us. If at any time you feel like giving us feedback on what we are doing great and what you think we can improve, we encourage you to do so. 

Remember, this newsletter is for you. If we're not delivering great reading material, we need to apply more thrust and keep climbing to the next flight level.

(and if you grow tired of us, you can always unsubscribe...)