Vad är skillnaden på aps mcc och vanlig mcc

SKRIVEN AV
Tim Wetterdahl
PUBLICERAD
08.05.2020

Du har precis uppnått en livslång dröm, du har ditt flygcertifikat i handen och kan nu officiellt kalla dig pilot. Det bästa sättet att förbereda dig inför kommande simulatortester när du är ute och söker jobb är att utveckla dina kunskaper i hur man bäst arbetar i tillsammans med en annan pilot i cockpit. Det gör du genom att gå en APS MCC kurs, men vad innebär detta? Hur skiljer sig då den nya APS MCC kursen mot den klassiska MCC kursen? I den här artikeln får du svaren. 

SAA Planespotter 3

Breaking it down

Enklast är om vi börjar med att reda ut förkortningarna. APS MCC står för Airline Pilot Standard Multi Crew Cooperation. Kort och gott betyder det att man ska lära sig hur man flyger ett trafikflygplan som kräver minst 2 piloter. APS MCC härstammar från MCC-kursen som ofta kombinerades med JOC (Jet Orientation Course). Efter önskemål från flygindustrin togs APS MCC kursen fram för att bättre förbereda nya piloter inför deras steg från flygskolan till flygbolagen, för att säkerhetsställa att de har förståelse för hur man samarbetar i cockpit, men även hur man hanterar ett flygplan som flyger i 900km/h. Detta medförde att den nya APS MCC kursen innehåller dubbelt så många timmar i simulatorn jämfört med den klassiska MCC-kursen, 40 timmar istället för 20.

Final assessment

I APS MCC kursen har även en slutkontroll av elevernas förmåga införts, detta fanns inte tidigare i MCC-kursen. Efter godkänd kontroll får eleverna betyg på sin prestation. Betygssystemet består av 5 betyg, lägst är ”otillfredsställande” och det högsta är ”exemplariskt”. Godkänt betyg i kursen motsvarar betyget ”tillfredsställande” eller högre. Om man inte lyckas uppnå kraven för godkänt betyg, så får man ut ett MCC certifikat, men inte ett fullständigt APS MCC certifikat. Kontrollen genomförs under kursens sista 2 timmar i simulatorn.

Thengill 7

Övergången från flygskola till flygbolag

Vissa tänker säkert ”hur svårt kan det vara att flyga tillsammans med en annan pilot, det borde ju bli halva arbetsbelastningen jämfört med att flyga själv?”. Det är sant, men jag kan garantera att om man är van att flyga själv som ensam pilot så kommer det att vara förvirrande att flyga ett JET-flygplan i 900km/h tillsammans med en annan pilot.

Hur svårt kan det vara att flyga tillsammans med en annan pilot, det borde ju bli halva arbetsbelastningen jämfört med att flyga själv?

Först och främst, vilken pilot gör vad? Vem flyger flygplanet, och vad gör då den andra piloten? Det är här APS MCC kursen kommer in. I den kommer du lära dig grunderna i hur man lägger upp samarbetet i cockpit på bästa sätt, samt hur man ska tänka när man manövrerar ett JET-flygplan. Till att börja med, så bestämmer man vem som kommer flyga flygplanet (Pilot Flying) och vem som sköter radion och assisterar den som flyger (Pilot Monitoring). Den som flyger planet är den pilot som sköter kontrollerna och manövrerar flygplanet, samt tar hand om autopiloten när den är inkopplad. Samtidigt ansvarar den andra piloten över radiokommunikationen med trafikledningen, och assisterar den ”flygande” piloten när det behövs. Det viktigaste är att båda piloterna vet vad var och en ska göra, så att de inte stör eller blandar sig i den andres arbetsuppgifter.

Ett exempel; Piloten som sköter radiokommunikationen tar emot en klarering om ändrad flygnivå, och sätter genast in den nya höjden för autopiloten utan att piloten som ansvarar för kontrollerna märker detta. Föreställ er förvirringen som uppstår när han/hon upptäcker att flygplanet ändrar höjd utan att han/hon ändrat höjden på autopiloten.

Det vi vill uppnå i cockpit är ”delad rumsuppfattning”. Detta uppnår vi genom effektiv kommunikation så att båda piloterna ser helheten i vad som händer, men även vad som kommer att hända. God kommunikation medför också att de båda kan göra riskbedömningar och ta del av ny information som kommer till dem. Under APS MCC kursen kommer ni att arbeta med sluten kommunikation (closed loop communication) för att undvika att förvirring uppstår, och att båda piloterna förstår vad som händer och vad den andre gör. Det är svårare än vad man tror att uppnå det, med under kursens gång kommer du verkligen att utveckla dessa kunskaper!

APS MCC på OSM Aviation Academy

Så hur kan vi på OSM Aviation Academy hjälpa dig att förbättra dina kunskaper för att vara redo att ta steget till första bolagsjobbet? Vi genomför all vår simulatorträning i våra nya Boeing 737NG simulatorer, och du kommer att få flyga med instruktörer som parallellt jobbar som kommersiella piloter hos olika flygbolag. Allt detta kombinerat leder till att du får en så nära upplevelse av att flyga kommersiellt på linjen som möjligt, så att du kan få maximalt utbyte från Airline Pilot Standard MCC utbildningen. 

Innan du hoppar in i simulatorn, får du teoretisk utbildning i hur man samarbetar på bästa sätt (Crew Resource Management), samt genomgång av B737. Första delen går ut på att ge dig utbildning i effektiv kommunikation för att undvika förvirring och missförstånd, detta så att arbetet kan flyta på så bra som möjligt.

Airline Pilot Standards (APS) MCC at OSM Aviation Academy

Efteråt kommer ni gå igenom cockpitens utformning, flödesmönster för scanning och grundläggande systemkunskap för B737. Eftersom 737:an är ett avancerat flygplan, så kommer instruktionerna hållas på en grundläggande nivå som ger dig bästa möjlighet att utnyttja kunskapen under tiden i simulatorn. Du kan förvänta dig cirka 140 timmar av självstudier och 25 timmar lärarledd instruktion i klassrum innan du påbörjar träningen i simulatorn.

Följ denna länken för att se kommande kursstarter och ansöka till Airline Pilot Standard MCC utbildningen på OSM Aviation Academy. 

Lämna en kommentar