Nya medicinska krav för att bli pilot

SKRIVEN AV
Lana Rasool
PUBLICERAD
22.08.2019

Ett godkänt EASA Medical Klass 1 är ett krav för att kunna söka till en flygutbildning i Europa. EASA regelverket har fattat ett nytt beslut kring Medical Klass 1, denna nya reglering har skapat viss förvirring för de som vill söka till en flygutbildning och även flygpsykologerna och flygläkarna. Detta diskuteras och förklaras tydligt nedan med hjälp av flygpsykologen och forskaren Marika från SIAP.

Vad har ändrats i Medical Klass 1?

EASA Medical Klass 1 har numera två delar istället för en. Först görs det medicinska testet hos flygläkaren, där det nu även ingår ett drogtest, och sedan går du till en flygpsykolog för att utföra en bedömning av din psykiska hälsa. I regelverket står det nu att "En omfattande bedömning av psykisk hälsa ska ingå som en del i den första flygmedicinska undersökningen för klass 1".

Flygpsykologer och flygläkare måste numera samarbeta gällande den nya regleringen. Läkarna kan inte längre utföra hela testet själva då de endast är legitimerade att utföra de medicinska delarna, där kommer vi flygpsykologer in och gör bedömningen av psykisk hälsa.

Medical answering questions

Viktigt att poängtera är att den här bedömningen av psykisk hälsa inte är detsamma som ett Anpassat Flygpsykologiskt Lämplighetstest (YH test) som också krävs vid bland annat ansökan till YH Integrerad Trafikflygarutbildning. I den Anpassade Flygpsykologiska Lämplighetstestet (YH test) testas kognitiva och operativa kapaciteter som t.ex. spatial förmåga och perception, medan bedömningen av psykisk hälsa är en screening och utvärdering av psykiatriska tillstånd.

Du kan boka Anpassat Flygpsykologiska Lämplighetstest (YH test) här. 

Hur går testerna till?

Medicinska testet följer väldigt strikta regler där vi använder olika bedömningsinstrument.

  • Först bokar du som vill göra ett medicinskt test tid hos flygläkaren. Det är sedan flygläkaren som bokar in dig hos oss på SIAP för den psykologiska bedömningen.

Du kan läsa mer om medicinska testet hos flygläkaren här. 

  • När du sedan kommer till oss för den psykologiska bedömningen tar testerna ungefär tre timmar. Först får du fylla i olika skattningsformulär, och därefter träffar du en utav våra flygpsykologer. Psykologen kommer att ställa frågor om sådant som din bakgrund, eventuell sjukdomshistoria och livssituation. Testet består alltså utav ett samtal med psykologen.

  • Resultatet av bedömningen skickas sedan till den flygläkare som du träffade vid första tillfället, sedan kommer läkaren att ge dig besked om hur det har gått.

Copy of Medical class 1 steps (1)

Du får alltså inget besked på plats hos oss flygpsykologer, utan det slutgiltiga resultatet på ditt medicinska test får du av flygläkaren. Inga förberedelser krävs, du behöver endast ha med dig giltigt körkort, pass eller nationellt id.

Aleris har pratat om att införa digital återkoppling i framtiden så att bara ett fysiskt besök hos flygläkaren behövs, det här är fortfarande så nytt för oss så jag tror att fler förbättringar i systemen kommer i framtiden.

Hela regelverket hittar du genom att söka på "EASA’s regelverk för testning av psykisk ohälsa". Där finns många dokument som beskriver exakt vad som testas.

Utförs båda delarna samma dag?

Hos oss i Stockholm så utförs inte allt på samma dag, det är uppdelat. Däremot vet jag att de på FMC i Malmö ibland gör båda delarna under samma dag, detta då de har sina psykologer på plats.

Proceduren för att göra den medicinska undersökningen klass 1 ovan är beskriven enligt det svenska systemet. Hur testerna utförs kan variera beroende på i vilket europeiskt land du gör din undersökning. Alla godkända flygmedicinska center i Europa opererar dock under samma regelverk från EASA.

Godkända flygläkare i Sverige och Norge:

Sverige

Norge

Varför har inte "psykisk hälsa" delen funnits sedan tidigare?

1: a januari 2019 kom EASA med ett nytt regelverk där de bestämde att psykisk hälsa ska tas med i Medical Klass 1. 

Den nya reglering skulle jag säga är en direkt konsekvens till en tragisk flygolycka, där en pilot låste ut planets kapten från cockpiten och kraschade ett flygplan med 150 personer ombord. Det visade sig efter olyckan att piloten som kraschade flygplanet hade haft en allvarlig depression.

EASA genomför ständigt säkerhetsundersökningar av olyckor och incidenter för att främja och förbättra flygsäkerheten. Detta ökar tyngden av att alltid hålla säkerheten som högsta prioritet i alla organisationer.

Du kan läsa mer om hur OSM Aviation Academy håller säkerheten som högsta prioritet i detta blogginlägg:

- Hur vi håller säkerheten som högsta prioritet i vår flygutbildning

YH Integrerad Trafikflygarutbildning

Är du intresserad av att ansöka till YH Integrerad Trafikflygarutbildning som är statligt finansierat? Läs mer om utbildningen och antagning genom att klicka på bilden nedan eller här.

Hur går urval och antagning till for YH Trafikflygarutbildning.2

Lämna en kommentar