Stein Mjåtveit
30.03.20

Hur påverkas flygutbildning av COVID-19?

SKRIVEN AV
Stein Mjåtveit
PUBLICERAD
30.03.2020

Hur påverkas flygutbildning av COVID-19?

Flygindustrin upplever en enorm utmaning på grund av att gränser stänger, efterfrågan på flygbiljetter minskar och försiktighetsåtgärder skapas för att bromsa spridningen av det nya Coronaviruset, även känt som COVID-19. Denna artikel kommer undersöka de åtgärder som flygindustrin har beslutat om för att klara av och hantera COVID-19 pandemin, samt hur OSM Aviation Academy har anpassat sig till situationen för att skydda våra studenter och personalens hälsa och välmående.

Simulator

Boeing 737 simulator lesson (with all necessary safety procedures)


Ansvarsfriskrivning: Denna artikel är inte avsedd att ge råd om hur man hanterar COVID-19 situationen ur medicinsk synvinkel eller ge några riktlinjer överhuvudtaget. För information om förebyggande åtgärder och myndighetsriktlinjer bör du hänvisa till Världshälsoorganisationen (WHO) och information från dina lokala myndigheter.

Folkehelseinstituttet (Norge): https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Folkhälsomyndigheten (Sverige): https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Centers for Disease Control and Prevention (USA): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Findex.html

Coronavirus.gov (USA): https://www.coronavirus.gov/


Flertals flygbolag i Europa och Nordamerika minskar just nu sin kapacitet för kommersiella flyg. OSM Aviation spelar en aktiv roll eftersom hela flygbranschen drar ihop för att begränsa spridningen av COVID-19. Att skydda personalens (även flygpersonalens) välmående är högprioriterad av VDn Espen Høiby, som grundade företaget sedan sju år tillbaka. Du kan läsa hela uttalandet från Espen Høiby här.

Anpassning till situationen medan vi bevarar framstegen

OSM Aviation Academy har följt flera förebyggande åtgärder för att säkerställa säkerhet och välmående för våra studenter och personal, samt för att säkerställa att regeringens direktiv och rekommendationer följs.

Study desk

Student study desk in Arendal, Norway

Vårt distansutbildningssystem (DLS) och andra verktyg för ”online inlärning" har skapats för att möjliggöra att den teoretiska delen av våra pilotutbildningar fortsätter, samtidigt som våra studenter kan delta i lektioner hemifrån.

Säkerhetsavdelningen i OSM Aviation Academy har eskalerat rutiner för desinficering och rengöring av flygplan och simulatorer, som nu saneras efter varje enskild lektion på flygbaserna som vi fortfarande kan arbeta och vistas på. När den här artikeln skrivs kan vi fortfarande genomföra enskilda 1-1 lektioner på våra flygskolor i Sverige och Florida, USA. Vi övervakar situationen noggrant när det fortskrider för att säkerställa att vi skyddar våra studenter och personal samt följer lokala förordningar och rekommendationer.

På vår flygskola i Norge har flyg- och simulatorlektioner tillfälligt pausats på grund av begränsningar utfärdade av den norska regeringen. En ökad nivå på distans- och teorilektioner har implementerats för att säkerställa våra elevers utveckling medan de följer lokala myndigheternas riktlinjer.

Pilot Open Days som var planerade att äga rum i mars, april och maj 2020 har planerats om och kommer istället vara ett webbinarium där man kan följa Pilot Open Day hemifrån istället. Detta gör det möjligt för framtida studenter att lära sig mer om det som krävs för att bli en professionell pilot från bekvämligheten och säkerheten i sitt egna hem.

Kommer flygindustrin att återhämta sig?

Detta är inte första gången flygindustrin möter svårigheter och utmaningar. Historiskt har pandemier som till exempel SARS visat sig ha en V-formad inverkan på vår bransch. Även om det inte fungerar som en garanti för liknande utveckling i framtiden har flygindustrin historiskt sett återhämtat sig från utbrott och pandemier.

IATA Economics Chart of the Week (24 January 2020)

Källa: IATA Economics' Chart of the Week (24 January 2020).

Pandemier och utbrott är inte de enda utmaningarna som flygbranschen har ställts inför. Branschen har också utmanats av oljekris, terrorhandlingar och krig. Som framgår av diagrammet nedan så har motståndskraft och anpassningsbarhet gjort det möjligt att återhämta sig och därmed fortsätta växa trots dessa händelser.

ICAO Annual Report of the Council

Källa: ICAO Annual Report of the Council.

Det kan argumenteras att COVID-19-situationen är oöverträffad i skala och att återhämtningen kan se annorlunda ut eller ta längre tid än tidigare. Att förutsäga resultatet av denna situation är ett meningslöst försök vid denna tidpunkt, men det är lugnande att tecken på återhämtning dyker upp från de regioner som har hanterat situationen längst. Som Forbes rapporterar i denna artikel har Cathay Pacific lagt till flyg till Europa och USA nyligen. Om denna positiva trend fortsätter kan vi hoppas se en liknande utveckling i andra regioner eftersom de framgångsrikt begränsar spridningen av viruset.

Som det framställs i diagrammet nedan så påverkades finanskrisen 2008 direkt på tillväxten av den globala efterfrågan på flygpassagerare året efter. Det är rimligt att förvänta sig att COVID-19-situationen kommer att ha en betydande effekt på den globala efterfrågan under resten av 2020, men uppgifterna kan också indikera en snabb återhämtning när saker börjar normaliseras igen.

Annual growth in global air traffic passenger demand from 2006 to 2020

Source: Mazareanu, E. (2020). Annual growth in global air traffic passenger demand from 2006 to 2020. Statista.

Inverkan på pilotrekrytering och flygbesättning

Med vissa undantag har de flesta flygbolag stoppat sina rekryteringsinsatser för att se hur situationen utvecklas. Piloter, kabinpersonal, markpersonal och flygledare har överflödats för att säkerställa överlevnaden på sin arbetsplats. Vissa länder försöker hitta kreativa lösningar för att förbättra situationen, till exempel i Sverige rapporterar Dagens Industri att kabinbesättningen erbjuds en kort utbildning för att stödja medicinsk personal i takt med att efterfrågan på medicinska tjänster ökar.

För elever som nyligen har startat sin pilotutbildning eller planerar att starta i år (2020), förväntas flygbolagens arbetsmarknad och rekryteringsbehov ha ökat vid tidpunkten för dessa studenter på 20-24 månader. Utmaningen för studenter som nyligen har avslutat sin utbildning, eller som blir klara inom en snar framtid, kommer att behålla sina färdigheter och kunskaper tills rekryteringen påbörjas igen.

Elever som är inskrivna i de integrerade flygutbildningsprogrammen vid OSM Aviation Academy har fördelen med vårt Career Support program, som bland annat ger dem tillgång till resurser online för att uppdatera sina kunskaper, workshops för förberedelse av intervjuer och naturligtvis simuleringssessioner för att förbereda för intervjuer. När vi övervakar rekryteringen under den kommande perioden kommer vi att leta efter ytterligare sätt att stödja våra studenter och nyexaminerade studenter under denna utmanande tid.

Läs mer om OSM Aviation's VD Espen Høiby's utalande gällande COVID-19 situationen genom att klicka på bilden nedan. 

New call-to-action

SUBSCRIBE TO OUR BLOG

The OSM Aviation Academy blog is your destination for everything related to aviation and flight training. If you are wondering if you should become a pilot, this blog will give you insight and inspiration to fuel your decision making process. Choose your frequency down below.

Lämna kommentar