Hur man flyger ett flygplan – Manuellt

SKRIVEN AV
Stein Mjåtveit
PUBLICERAD
07.02.2019

Jag får ofta frågan, vad är det som krävs för att bli en pilot? Vad är det flygbolagen letar efter när dem anställer piloter? Vad är det för färdigheter man behöver för att vara bra på sitt jobb? Jag ska göra ett försök att svara på dessa frågor genom att skriva om dem åtta kärnkompetenserna en Professionell Pilot är förväntad att bemästra.

Den här veckan kollar vi på kärnkompetensen att ha kontroll över flygplanets bana genom luften - Manuella kontroller – En professionell Pilot är förväntad att…

Kontrollera flygplanets bana genom luften med manuella kontroller vilket inkluderar rätt användningen av flygplanssystemen.

Vill du ha en fullständig överblick? Kolla in vårt första blogginlägg i denna serien och lägg in ett bokmärke för senare.

I lekmannatermer är manuell kontroll av ett flygplan vad dem flesta personer tänker på när man säger ”flyger ett flygplan”. I grund och botten är det roderutslagen som piloten gör för att få flygplanet att göra som han/hon vill. Den här kärnkompetensen är direkt sammankopplad med den automatiserade delen av att ha kontroll på flygplanets bana eftersom det är förväntat av piloterna att få till en mjuk övergång mellan dessa olika flygtillstånd.

Som du kan se i bilden nedan, båda trianglarna består av samma färdigheter – skillnaden ligger i vilken av färdigheterna som primärt används när man har manuell eller automatiserad kontroll över flygplanets bana genom luften. Skickliga piloter måste dessutom veta när och hur man byter mellan dem två på bästa sätt.

Flight DeckManagementSkills

 

Låt oss säga som ett exempel att flygplanet flyger i väldigt turbulent luft med autopiloten inkopplad. Beroende på märke och modell av flygplanet samt vilken sorts autopilot som används så kan detta leda till att autopiloten kopplar ur och låter flygplanet återgå till manuellt flygläge. Med andra ord, piloten måste vara beredd på att ta över kontrollerna och flyga flygplanet säkert till sin destination (eller tills luften lugnar sig så att piloten kan återigen koppla in autopiloten).

I och med att det blir relativt lite manuell flygning efter att eleverna examinerats från flygskolan och börjat flyga för ett flygbolag så är det kritiskt att dem har en stark grund som skapats under deras flygträning. Dem så kallade ”Stick-and-rudder” färdigheterna måste vara djupt rotade i ryggmärgen och redo att användas när situationen kräver det.

Övergången mellan manuell och automatiserad flygning måste även vara mjuk och piloterna ska försäkra sig om att autopiloten är inställd på rätt läge(n) och att korrekt flygväg har blivit programmerad innan autopiloten kopplas in.

Urval och screening

Så tidigt som i urvals fasen testar vi dem psykomotoriska färdigheterna hos våra sökande för att vara säkra på att dem har vad som krävs för flygskolningen och en karriär som pilot. För att bli en skicklig och Professionell Pilot så krävs det att man håller en viss nivå redan innan man startar sin träning. Vilket är varför screening och urvalet av kandidaterna är i allra viktigaste laget både för individerna, skolorna och arbetsgivarna.

Klicka här för att lära dig om screening och urvalsprocessen av piloter.

Normalt sätt så är dem psykomotoriska färdigheterna testade i kombination med andra uppgifter för att försäkra sig om att kandidaterna har tillräckligt med kapacitet för att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt – precis som att dem behöver ha en hög stresstolerans. Detta är för att när allt annat misslyckas, finns piloterna där för att säkerställa att det blir ett säkert och framgångsrikt resultat av situationen samt en säker återkomst för deras passagerare och last.

Du kan se fantastisk manuell flygning i videon nedan där piloterna är utmanande av den starka sidvinden på Düsseldorf airport – sidvindslandningar är en färdighet vi tränar på vid varje tillfälle som ges (att sidvindslandningar är så utmanande gör det väldigt intressant och roligt!)

Behavioral indicators - Vad letar vi efter under flygträningen?

När det kommer till att handflyga flygplanet så är detta dem punkterna vi kollar på i våra kadetter för att kunna avgöra deras kunskapsnivå:

 1. Kontrollerar flygplanet manuellt med precision och ett lugn som är passande för situationen.
 2. Upptäcker deviationer från den tilltänkta banan och gör lämpliga korrektioner.
 3. Håller flygplanet inom den normala flygenveloppen.
 4. Kontrollerar flygplanet på ett säkert sätt genom att endast använda relationen mellan attityd, fart och motorkraft.
 5. Kontrollerar flygplanets bana genom luften för nå optimal prestanda.
 6. Bibehåller den tilltänkta banan under manuell flygning och hanterar samtidigt andra uppgifter och distraktioner.
 7. Väljer rätt nivå och läge(n) på systemen ombord beroende på fas av flygning.
 8. Övervakar effektivt flygsystemen vilket inkluderar aktivering av automatiken och ändring mellan dem olika lägena.

Som du kan se på nummer 7 och 8 på listan, samspelet mellan automatisk och manuell flygning är en viktig färdighet att bemästra med tanke på att piloter konstant behöver byta mellan dem båda. Dem här två delarna är normalt sätt introducerat i dem senare stegen på ett integrerat program, när den manuella ”stick-and-rudder” färdigheterna har blivit finslipade genom träning på en variation av olika flygmanövrar.

Dem fyra grundpelarna inom flygning.

I början av flygträningen introduceras pilotstudenterna till dem fyra grundpelarna inom flygning.

 1. Straight and level flight
 2. Turning
 3. Climbing
 4. Descending

När dem har bemästrat det grundläggande delarna börjar vi kombinera dem och lägger till fler faktorer. Det är även mycket fokus på starter och landningar i början av träningen, detta för att förbereda eleven för hans/hennes första EK-flygning (Vilket betyder att dem går upp i luften själva utan en instruktör ombord). Den första EK-flygningen brukar inträffa efter ca. 20 timmar i luften med en instruktör och är oftast utförd i närheten hembasen.

EK-flygning är en viktig del av flygutbildningen eftersom den ger studenten ovärderlig erfarenhet med problemlösning och beslutsfattande – Under dessa flygningarna måste dem lita helt och hållet på deras eget omdöme och intelligens.

Ökar svårighetsgraden

När grunden är lagd och studenterna visar upp en jämn förmåga över alla dem fundamentala delarna såväl som kombinationer av dem, då ökar vi svårighetsgraden och komplexiteten på manövrarna vi tränar. Eleverna får lära sig att lägga flygplanet i ”stall” och ta sig ur den på säker höjd. Vi lär dem hur man ska flyga flygplanet i ett brett spann av olika farter, konfigurationer och dem blir introducerade till onormala/nödsituationer.

Vi tränar även på en del manövrar primärt för att förbättra koordination och precision, här är några exempel:

 1. Branta svängar (45 till 60 graders lutning).
 2. Flygning med den lägst kontrollerbara hastigheten (balanserar flygplanet gränsen till ”stall”)
 3. Låg fart (Under marschfart i olika konfigurationer)
 4. Vikning (Givetvis gjort på en säker höjd, även vid ut och inflygning)
 5. Spinn och urgång från spinn (Detta är en väldigt rolig manöver att träna på!)
 6. Sidvindslandning
 7. Chandelles
 8. Lazy eights

Där finns många andra manövrar som man kan öva på för att förbättra sin handflygningsförmåga men dessa är några av dem vanligaste under den inledande delen av flygträningen.

Tar bort lyxen av att se ut.

När man flyger i ”instrument meteorological conditions” (IMC) försvinner lyxen av att kolla ut antingen p.g.a. att flygningen sker inuti moln eller att man sätter en ”hood” på eleven för att begränsa hur mycket eleven kan se. Under denna delen av utbildningen, kallad instrumentfasen får studenterna endast navigera och flyga flygplanet med hjälp av instrumenten som visas i cockpit.

 

 

via GIPHY

Även om det hade varit underhållande att spela på instrument i flygplanet så är det inte riktigt dem instrumenten vi pratar om här (Jag kan dessutom tänka mig att han en konsert i cockpit hade varit rätt så distraherande).

När piloter talar om instrument, då refererar vi vanligtvis till instrumenten i cockpit som ger oss information om vart vi är, vart vi är på väg och hur motorerna fungerar. Flygning med endast referenser till våra instrument är en väsentlig och viktig del av flygträningen. Detta för också med sig nya utmaningar som våra elever måste ta sig ann, träna på och bemästra för att vara redo för ett flygbolagsjobbet.

Flermotorträning

Nästa steg i utbildningen är att flyga flygplan med två motorer – men om vi ska vara helt ärliga så går den träningen till stor del ut på att flyga när en motor inte fungerar. Att flyga ett flygplan när alla system fungerar och det är fint väder så långt ögat kan se är ingen utmaning för en ordentligt tränad pilot. Svårigheten ligger i att hantera oförutsägbara händelser, motorbortfall och dåligt väder.

Detta är varför vi konstant höjer ribban för våra elever så fort dem har bemästrat en färdighet. Lägger till svårare och svårare moment för dem att hantera. Det är en filosofi som jag kallar för ”train hard – fight easy” vilket betyder att träning ska vara en konstant skicklighetsökande utmaning som gör att situationerna när dem väl uppstår i verkliga livet blir enklare att hantera.

Om du är mer intresserad av hur man faktiskt kontrollerar ett flygplan under olika manövrar så rekommenderar jag att du laddar ned några av dem fantastiska handböckerna som Federal Aviation Authorities har tillgängliga på sin hemsida. För flygplan så är några av mina favoriter:

Alla av dessa böckerna är gratis att ladda ned, dem innehåller många bra tips, illustrationer och detaljerade beskrivningar.

Jag hade kunnat fortsätta prata i all oändlighet om handflygning och samspelet mellan manuell och automatiserad flygning – och vi kommer att dyka mer i några av dessa momenten i senare blogginlägg (prenumerera på vår blogg om du inte redan gör det).

Den här generella översikten av manuell flygning och hur den färdigheten utvecklas genom en pilots initiala utbildning har kommit till sitt slut. Jag hoppas att det gav dig en värdefull insikt i vad man kan förvänta sig under en pilotutbildning.

Om det finns några specifika manövrar eller andra flyg relaterande frågor som du vill ha hjälp att finna svaret på, svarar jag med glädje på alla kommentarer du lämnar i kommentarsfältet.

På återseende!

Blue skies and safe landings my friends! 

Lämna en kommentar