FT. LAUDERDALE, USA & SVERIGE

FIRST OFFICER PROGRAM

Professional Pilot Program tar deg fra liten eller ingen erfaring med fly, til å ha alle sertifikater og kvalifikasjoner du behøver for å jobbe som First Officer (Styrmann) for Europeiske flyselskaper på 20 måneder.

Utdanningsinformasjon

Startdatoer

1 november 2021
7 mars 2022
13 juni 2022
3 oktober 2022
Du kan sende inn din søknad frem til 2 måneder før kursstart. Vi anbefaler at du sender inn søknaden din så snart som mulig for å sikre deg en plass for ønsket kursstart. På denne siden vil du finne mer informasjon om opptakskrav, utdanningsforløpet og prisen for utdanningen.
view-over-fort-lauderdale-website-image
STUDIEPLASS | FT. LAUDERDALE FLORIDA, USA OG VÄSTERÅS, SVERIGE

Beskrivelse av utdannelsen

Professional Pilot Program (PPP) er en omfattende flygerutdannelse hvor teori- og praktisk flygning gjøres parallelt med hverandre. Dette gir deg en spennende og variert studiehverdag hvor spennende akademiske studier blandes med praktisk trening i flyene.

Praktisk flytrening

I de første stadiene av flytreningen vil du primært fly i visuelle forhold (Visual Meteorological Conditions), hvor man navigerer med hjelp av kart visuelle referansepunkter på bakken. I starten av programmet er hovedfokuset å mestre de fire grunnleggende øvelsene i flymaskinen (stige, synke, svinge og flyvning rett frem). Ganske raskt vil du lære deg hvordan du starter og lander flymaskinen og instruktørene vil forberede deg for din første solo-flygning.

I neste fase vil du fokusere på å bli en bedre navigatør og du vil trene på mer kompliserte manøvrer. Du vil fly lengre og lengre bort fra hjemmebaseringen din og selvsikkerheten din kommer til å øke når det kommer til hvordan du skal håndtere flymaskinen.

I andre termin av utdannelsen vil du begynne å trene på det som kalles instrumentflyging. Det betyr at du vil fly i og over skyene, dersom det er fint vær vil instruktøren gi deg en “hatt” som begrenser synsfeltet ditt til innsiden av cockpiten. Målet for denne terminen er at du skal lære deg å fly på samme måte som flyselskapene opererer, hvor man følger "veier i luften", forhåndsdefinerte ruter hvor man opererer under Instrument Flight Rules (IFR).

Mot slutten av utdanningen vil du bytte flymaskin til en to-motors kompleks flytype (Diamond Twinstar – DA42). Så snart du har fått ett sterkt grunnlag i dette flyet går mye av treningen ut på å håndtere uvanlige situasjoner og nødsituasjoner. Du vil til og med få øve på å fly med bare en motor, noes om vil hjelpe deg med å bli en enda bedre problemløser i vanskelige situasjoner.

Mot slutten av utdannelsen er det tid for Airline Pilot Standard | Multi Crew Cooperation. Her vil du samarbeide med en eller flere klassekamerater, hvor dere må jobbe som ett team for å løse kompliserte problemer som oppstår og dere får oppleve spennende scenarioer. Sluttfasen av utdannelsen er favorittdelen for mange pilotstudenter. All simulatortreningen din gjøres i vår Boeing 737 Next Generation simulator, totalt 75 timer kommer du til å spandere i denne simulatoren.

Akademiske studier

På OSM Aviation Academy bruker vi Oxford ATPL(A) bøkene for den teoretiske delen av utdannelsen, i kombinasjon med vårt eget Distance Learning System (DLS). Under utdannelsen kommer du til å studere 14 fag fordelt på tre terminer. I tillegg vil du utvikle kjernekompetanser som du vil trenge i rollen som profesjonell pilot. Dette skjer gjennom klasseromsundervisning og briefinger med instruktørene dine, utførelse av egne ansvar og oppgaver, samt praktisk flytrening.

Fagene du kommer til å studere under utdannelsen er delt opp i tre faser, med eksamener på slutten av hver fase.

Fase 1

 1. Meteorology (MET)
 2. Principles of Flight (POF)
 3. Communications (COM) - IFR and VFR
 4. Human Performance and limitations (HPL)

Fase 2

 1. Radio Navigation (RNAV)
 2. General Navigation (GNAV)
 3. Air Law (ALW)
 4. Airframes, Powerplants, and Systems (ASP)

Fase 3

 1. Instrumentation (INS)
 2. Flight Planning and Monitoring (FPM)
 3. Operational Procedures (OPP)
 4. Mass and Balance (M&B)
 5. Performance (PER)

Opptakskrav

Før du kan sende inn din søknad

 1. Du må ha fylt 18 år
 2. Generell studiekompetanse fra videregående eller motsvarende (les mer)
 3. Minst karakteren 2 i fagene:
  1. Matematikk (teoretisk eller praktisk Vg1 + Vg2), og;
  2. R1 mattematikk, eller;
   S1+S2 mattematikk
  3. Engelsk Vg1 (140 årstimer)*
  4. Fysikk 1 (140 årstimer)**
 4. Få godkjent resultat på vår Pilot Aptitude Test (les mer)

*Dersom du ikke har generell studiekompetanse eller har lest Engelsk på videregående kan du ta en TOEFL test (les mer) dersom du oppfyller øvrige krav for realkompetanse.

**Dersom du ikke har lest fysikk på videregående kan du ta ett to-ukers fysikk kurs hos OSM Aviation Academy dersom du oppfyller øvrige krav for realkompetanse.

Obs! Fysikkurset hos OSM Aviation Academy kan bare påbegynnes etter du har gjort Pilot Aptitude Test (del 1 og 2) med godkjent resultat.

Før du kan påbegynne utdanningen

For å kunne utdanne deg til, og jobbe som pilot behøver du ett EASA Class 1 medical certificate. Du kan lese mer om undersøkelsen og hvordan du bestiller den i vår FAQ (Frequently Asked Questions).

Før du påbegynner First Officer programmet er det obligatorisk for alle studenter å gjennomføre forberedende kurs i matematikk og fysikk. Kursene er skapt for deg som student slik at du får frisket opp relevant kunnskap rett før studiestart. Det vil gi deg de beste forutsetningene for en flygende start på utdanningen hos OSM Aviation Academy.

Pris og betalingsplan

Pris for utdannelsen

First Officer Programmet koster 950 000 SEK og betalingene er delt opp i fire deler, en i starten av hver termin. En registreringsavgift på 20 000 SEK vil bli fakturert i samband med positiv opptaksbeskjed. Registreringsavgiften må betales før vi kan sikre deg en plass.

 • Registreringsavgift - 20 000 SEK
 • Første termin - 232 500 SEK
 • Andre termin - 232 500 SEK
 • Tredje termin - 232 500 SEK
 • Fjerde termin - 232 500 SEK

Tredjeparts kostnader

 • Pilot Aptitude Test – Del 1 (les mer)
 • Pilot Aptitude Test - Del 2*
 • EASA Class 1 medisinsk undersøkelse (les mer)
 • EASA Class 1 fornyelse (etter 12 måneder)
 • CAA eksamen og sertifikatavgifter (Luftfartstilsynet)
 • Type rating**

*Dersom du får godkjent resultat på del 2 av Pilot Aptitude Test, søker til ett integrert program på OSM Aviation Academy og kommer inn på utdannelsen, vil kostnaden for del 2 av Pilot Aptitude Test bli refundert til deg gjennom en redusert registreringsavgift.

**Noen flyselskaper forventer at nyansatte betaler for sin egen type rating, mens andre flyselskaper betaler for den og skriver en avtale hvor man forplikter seg til å jobbe hos dem i ett visst antall år. Disse to hoved løsningene varierer med tilgang og etterspørsel, med andre ord vil det være større sannsynlighet for at flyselskapene tilbyr å betale for type ratingen dersom det er stor etterspørsel etter piloter.