Pilot Aptitude Test

09. OSM Aviation Academy students in class

Pilot Aptitude Test er delt inn i to deler. Den første delen er en serie av databaserte tester som er rimelige og lett tilgjengelige i hele Europa. De som kvalifiserer seg fra det første steget, vil bli invitert til den andre og siste delen i Norge eller Sverige.

Pilot Aptitude Test - Del 1 (100 EUR)

Tilgjengelig i flere Europeiske byer, den kan også gjøres på en av våre Pilot Open Days, og den må bestilles på forhånd. Hvis du ikke består del 1, kan du prøve igjen etter 6 måneder (maks 3 forsøk per kandidat).  

Pilot Aptitude Test - Del 2 (500 EUR)

De som består del 1 av Pilot Aptitude Test, vil bli invitert til Norge eller Sverige for del 2. Så snart du har bestått begge delene, vil du få ett diplom som gir deg muligheten til å søke deg inn på en av våre integrerte pilotutdanninger på OSM Aviation Academy. Avgiften for del 2 vil bli refundert til de som får en studieplass hos oss.

05. B737 simulator OSM Aviation Academy

Vi krever en bestått Pilot Aptitude Test for å forsikre deg om at du kommer til å lykkes i utdanningen og karrieren. Å bestå disse prøvene, vil ikke bare gi deg den selvsikkerheten som er nødvendige for en pilot, det vil også gi deg en indikasjon på at du kan bestå lignende tester i fremtiden. Under testen blir dine evner i følgende områder evaluert:

  • Logikk
  • Matematikk
  • Perseptuell kapasitet (nøyaktighet og hurtighet)
  • Minnekapasitet
  • Spatial orientering
  • Multitasking evner
  • Stress toleranse
  • Koordinasjonsevner (psykomotorisk)

Øvrige krav for opptak finner du i menyen under "Opptakskrav".

 

Take the test

Sign up now

Start your journey today

This is what you can expect from us...

We want to bring you fun, exciting and interesting news from OSM Aviation Academy and the airline industry alike. You will be entertained, educated and maybe even enlightened!

As a subscriber to our newsletter, your opinion is incredibly important to us. If at any time you feel like giving us feedback on what we are doing great and what you think we can improve, we encourage you to do so. 

Remember, this newsletter is for you. If we're not delivering great reading material, we need to apply more thrust and keep climbing to the next flight level.

(and if you grow tired of us, you can always unsubscribe...)