EASA Integrerte Program

Pilot Aptitude Test

En godkjent "Pilot Aptitude Test" er ett av opptakskravene for å komme inn på de integrerte programmene hos oss.

Testen er nettbasert og du kan enkelt melde deg på testen ved å trykke på knappen under eller her.

Vil du forberede deg så godt som mulig?

Se videoen vår om "Pilot Aptitude Test" for å lære deg hva disse testene går ut på. Last ned guiden vår for en komplett oversikt over hva du kan forvente deg.

Hva er en Pilot Aptitude Test?

Pilot Aptitude Test er en test som vi bruker for å sikre at du har det som skal til for å bli en profesjonell pilot. Testen er nettbasert og håndtert av Cut-e, et Aon-selskap.

Når du har registrert deg for Pilot Aptitude Test, vil du motta påloggingsinformasjonen din for å kunne gjennomføre testen innen 2-3 virkedager.

FORBERED DEG PÅ BESTE MÅTE

Hvis du vil forberede deg så godt som mulig for vår Pilot Aptitude Test anbefaler vi at du laster ned guiden vår, "How to prepare".

 

Hva blir evaluert?

Det er ikke bare for opptaket sin skyld at disse testene er til nytte, det vil også gi deg en pekepinn på hvor dine styrker og svakheter ligger. Et godt resultat vil gi deg tryggheten av å vite at du har et godt grunnlag for å bygge videre. Følgende områder blir evaluert under disse opptaksprøvene:

Logisk tenkning

Du vil måtte løse oppgaver basert på logikk for å demonstrere hvor godt du kan forstå instruksjoner og applisere disse på å løse problemer, du finner mer informasjon i guiden vår.

Øye-hånd koordinasjon

Under enkelte øvelser vil du få demonstrere din evne til å koordinere bevegelsene dine relativt til det som skjer på skjermen foran deg, nesten som ett TV-spill.

Romsforståelse

Det å kunne ta inn to-dimensjonal informasjon og forvandle denne til en oppfatning av en tre-dimensjonal posisjon er essensiell for pilotstudenter og piloter.

Korttidsminne

Å huske kombinasjoner av tall og kunne gjengi disse er viktig når man skal fly og prate på radioen samtidig. Du finner gode tips for å trene på dette i guiden vår.

"Multi-tasking"

Det å kunne veksle mellom flere oppgaver og ha kontroll på det som foregår er viktig for en som har kommando over en flymaskin i luften.

Motstandsdyktighet

Å holde hodet kaldt under press er en vital egenskap dersom du skal klare å ta de rette avgjørelsene i rett tid, spesiellt når det oppstår en nødsituasjon.

Klar for å ta neste steg?

Ta det første steget og se om du har det som trengs for å bli studentpilot ved OSM Aviation Academy.

Start your journey today

This is what you can expect from us...

We want to bring you fun, exciting and interesting news from OSM Aviation Academy and the airline industry alike. You will be entertained, educated and maybe even enlightened!

As a subscriber to our newsletter, your opinion is incredibly important to us. If at any time you feel like giving us feedback on what we are doing great and what you think we can improve, we encourage you to do so. 

Remember, this newsletter is for you. If we're not delivering great reading material, we need to apply more thrust and keep climbing to the next flight level.

(and if you grow tired of us, you can always unsubscribe...)