EASA Integrerte Program

Pilot Aptitude Test

En godkjent "Pilot Aptitude Test" er ett av opptakskravene for å komme inn på de integrerte programmene hos oss.

Vil du forberede deg så godt som mulig?

Se videoen vår om "Pilot Aptitude Test" for å lære deg hva disse testene går ut på. Last ned guiden vår for en komplett oversikt over hva du kan forvente deg.

Hva blir evaluert?

Det er ikke bare for opptaket sin skyld at disse testene er til nytte, det vil også gi deg en pekepinn på hvor dine styrker og svakheter ligger. Et godt resultat vil gi deg tryggheten av å vite at du har et godt grunnlag for å bygge videre. Følgende områder blir evaluert under disse opptaksprøvene:

Logisk tenkning

Du vil måtte løse oppgaver basert på logikk for å demonstrere hvor godt du kan forstå instruksjoner og applisere disse på å løse problemer, du finner mer informasjon i guiden vår.

Øye-hånd koordinasjon

Under enkelte øvelser vil du få demonstrere din evne til å koordinere bevegelsene dine relativt til det som skjer på skjermen foran deg, nesten som ett TV-spill.

Romsforståelse

Det å kunne ta inn to-dimensjonal informasjon og forvandle denne til en oppfatning av en tre-dimensjonal posisjon er essensiell for pilotstudenter og piloter.

Korttidsminne

Å huske kombinasjoner av tall og kunne gjengi disse er viktig når man skal fly og prate på radioen samtidig. Du finner gode tips for å trene på dette i guiden vår.

"Multi-tasking"

Det å kunne veksle mellom flere oppgaver og ha kontroll på det som foregår er viktig for en som har kommando over en flymaskin i luften.

Motstandsdyktighet

Å holde hodet kaldt under press er en vital egenskap dersom du skal klare å ta de rette avgjørelsene i rett tid, spesiellt når det oppstår en nødsituasjon.

Hoderegning

Den delprøven hvor du kan forbedre poengene dine aller mest med trening er matematikk-modulene. Last ned guiden vår for noen eksempler du kan øve på.

Vårt beste tips!

Sørg for at du får deg en god natts søvn dagene før du tar en Pilot Aptitude Test! Dersom du er uthvilt når du kommer til oss er det den beste forutsetningen for ett godt resultat.

FORBERED DEG PÅ BESTE MÅTE

Hvis du vil forberede deg så godt som mulig for vår Pilot Aptitude Test anbefaler vi at du laster ned guiden vår, "How to prepare".

 

Hva er en Pilot Aptitude Test?

Pilot Aptitude Test er delt inn i to deler. Den første delen er en rekke databaserte tester som er rimelige og lett tilgjengelig i Norge. De som kvalifiserer seg fra dette første steget, vil bli invitert til den andre og siste delen av opptaksprosessen.

Pilot Aptitude Test - Del 1 (100 EUR)

Pilot Aptitude Testen - Del 1 kan gjøres i flere Norske byer, en fullstendig oversikt over kommende datoer finner du via knappen under. Hvis du ikke består del 1, kan du prøve igjen etter 6 måneder (maks 3 forsøk per kandidat).

Pilot Aptitude Test - Del 2 (500 EUR)

De som består del 1 av Pilot Aptitude Test, vil bli invitert til Norge eller Sverige for del 2. Så snart du har bestått begge delene, vil du få ett diplom som gir deg muligheten til å søke deg inn på en av våre integrerte pilotutdanninger på OSM Aviation Academy. Avgiften for del 2 vil bli refundert til de som får en studieplass hos oss.

NB! I corona-tider gjennomføres del 2 via videosamtale på PC/Mac.

Klar for å ta neste steg?

Find kommende datoer for opptak, webinarer og informasjonsdager.

Start your journey today

This is what you can expect from us...

We want to bring you fun, exciting and interesting news from OSM Aviation Academy and the airline industry alike. You will be entertained, educated and maybe even enlightened!

As a subscriber to our newsletter, your opinion is incredibly important to us. If at any time you feel like giving us feedback on what we are doing great and what you think we can improve, we encourage you to do so. 

Remember, this newsletter is for you. If we're not delivering great reading material, we need to apply more thrust and keep climbing to the next flight level.

(and if you grow tired of us, you can always unsubscribe...)