Opptakskrav

01. OSM Aviation Academy Student

Før du kan søke om en studieplass på en av OSM Aviation Academys integrerte flygerutdanninger, må du oppfylle disse kravene:

 1. 18 år
 2. Fullført Videregående Skole med karakterer i:
  1. Matematikk
  2. Engelsk
  3. Fysikk*
 3. Bestått en Pilot Aptitude Test (både del 1 og del 2).

  *Hvis du ikke har studert fysikk på Videregående, kan OSM Aviation Academy tilby et 2-ukers langt nettbasert kurs. Du kan melde deg opp til dette kurset etter du har bestått Pilot Aptitude Test.

 4. Bestått en EASA Klasse 1 medisinsk undersøkelse (den medisinske undersøkelsen kan utføres etter at du har søkt om studieplass, men skal være gjort før utdanningsstart).
06. Approach plate OSM Aviation Academy

Opptakskravene hos OSM Aviation Academy er et viktig utgangspunkt for din karriere som pilot, ettersom den fastslår din egnethet til å bli en kommersiell pilot. Den sikrer også at du har de riktige ferdighetene for å kunne fullføre utdanningen.

Med andre ord, opptakskravene er der for din skyld, slik at du kan starte karrieren og kjenne deg trygg på at du har det som skal til for å lykkes. 

Red about courses

Courses

Start your journey today

This is what you can expect from us...

We want to bring you fun, exciting and interesting news from OSM Aviation Academy and the airline industry alike. You will be entertained, educated and maybe even enlightened!

As a subscriber to our newsletter, your opinion is incredibly important to us. If at any time you feel like giving us feedback on what we are doing great and what you think we can improve, we encourage you to do so. 

Remember, this newsletter is for you. If we're not delivering great reading material, we need to apply more thrust and keep climbing to the next flight level.

(and if you grow tired of us, you can always unsubscribe...)