EASA Integrerte program

Opptakskrav

Opptakskravene på OSM Aviation Academy er en viktig milepel i starten av karrieren din ettersom opptaksprøvene kartlegger dine grunnforutsetninger for å lykkes i karrieren din som pilot. 

Før du kan søke

Før du kan søke til ett av våre integrerte EASA program må du fylle opptakskravene under.

Alder

Du må være minst 18 år gammel når du starter på utdannelsen din hos oss, du kan søke før du fyller 18 år. 

Fullført videregående utdanning

Du må ha fullført og bestått videregående opplæring

Pilot Aptitude Test

Du må bli godkjent på en "Pilot Aptitude Test", uansett om du søker på bakgrunn av vitnemål eller realkompetanse.

Medisinsk undersøkelse

Du må gjennomføre og bli godkjent på en "EASA Class 1 medical examination" før du starter på utdannelsen.

Vil du vite mer?

Last ned program katalogen for å lære deg mer om våre integrerte program.

Etter at du har sendt inn søknaden din

Når du har sendt inn søknaden din sammen med dokumentene som kreves vil opptakskommiteen evaluere søknaden din og du vil få svar på e-post om du oppnår kravene eller trenger å gjøre noe mer.

En registreringsavgift på 25 000 NOK vil bli fakturert i samband med positiv opptaksbeskjed och kontrakt. Registreringsavgiften må betales før vi kan sikre deg en plass.

 

Start your journey today

This is what you can expect from us...

We want to bring you fun, exciting and interesting news from OSM Aviation Academy and the airline industry alike. You will be entertained, educated and maybe even enlightened!

As a subscriber to our newsletter, your opinion is incredibly important to us. If at any time you feel like giving us feedback on what we are doing great and what you think we can improve, we encourage you to do so. 

Remember, this newsletter is for you. If we're not delivering great reading material, we need to apply more thrust and keep climbing to the next flight level.

(and if you grow tired of us, you can always unsubscribe...)