EASA Integrerte program

Opptakskrav

Opptakskravene på OSM Aviation Academy er en viktig milepel i starten av karrieren din ettersom opptaksprøvene kartlegger dine grunnforutsetninger for å lykkes i karrieren din som pilot. 

Hva er opptakskravene?

Se "Pre-entry requirements" videoen vår for å lære deg hva som skal til for å komme inn på skolen vår. 

Før du kan søke

Før du kan søke til ett av våre integrerte EASA program må du fylle opptakskravene under.

Alder

Du må være minst 18 år gammel når du starter på utdannelsen din hos oss, du kan søke før du fyller 18 år. 

Fag fra videregående

Du må ha generell studiekompetanse med karakterer i fagene matematikk, Engelsk og fysikk. Dersom du mangler ett eller flere fag kan du søke på realkompetanse.

Pilot Aptitude Test

Du må bli godkjent på en "Pilot Aptitude Test", uansett om du søker på bakgrunn av vitnemål eller realkompetanse.

Medisinsk undersøkelse

Du må gjennomføre og bli godkjent på en "EASA Class 1 medical examination" før du started på utdannelsen.

ALT DU TRENGER
Å VITE FØR DU
SØKER

Etter at du har sendt inn søknaden din

Når du har sendt inn søknaden din sammen med dokumentene som kreves vil opptakskommiteen evaluere søknaden din og du vil få svar på e-post om du oppnår kravene eller trenger å gjøre noe mer.

Vi ser på helheten når vi går gjennom søknaden din - Engelsk, fysikk og matematikk blir lagt vekt på når vi ser på karakterene dine. I tillegg vil vi se på tidligere erfaring og resultatet ditt fra "Pilot Aptitude Test".

En god forståelse for matematikk, fysikk og Engelsk vil gi deg et godt grunnlag for å bygge videre på de kunnskapene dine under utdannelse på OSM Aviation Academy.

Vil du vite mer?

Last ned program katalogen for å lære deg mer om våre integrerte program.

Start your journey today

This is what you can expect from us...

We want to bring you fun, exciting and interesting news from OSM Aviation Academy and the airline industry alike. You will be entertained, educated and maybe even enlightened!

As a subscriber to our newsletter, your opinion is incredibly important to us. If at any time you feel like giving us feedback on what we are doing great and what you think we can improve, we encourage you to do so. 

Remember, this newsletter is for you. If we're not delivering great reading material, we need to apply more thrust and keep climbing to the next flight level.

(and if you grow tired of us, you can always unsubscribe...)