OSM Aviation Academy

Karriere og arbeidsmarked

2020 Boeing Pilot and Technician outlook
Hva sier de store aktørene?

Markeds analyse

Boeing, en av verdens største produsenter av fly, er en av mange kilder som spår en høy etterspørsel av piloter i årene som kommer. Deres estimat blir støttet av flere andre kilder som f.eks. Airbus og ICAO. En oppdatert analyse ble sluppet av Boeing midt i corona-pandemien i 2020 hvor pilotbehovet ble marginalt nedjustert. De fastholder at pilotbehovet på lang sikt fortsatt er robust.

Ser vi tilbake i tid kan vi fastslå at flybransjen, til tross for mange store utfordringer, har hatt en stor tilvekst og har vært mostandsdyktig. Den globale finanskrisen, kriger, oljekriser, og terroristangrep er noen av de eksterne trusslene som flyselskaper har møtt i de siste tiårene. Til tross for alt dette har lufttransporten dobblet seg hvert 15 år, målt i Revenue Passenger Kilometres (RPK's). Med en global befolkning som nærmer seg 8 milliarder mennesker, kan man anta at denne trenden komme til å fortsette på andre siden av pandemien vi nå befinner oss i.

Er det stor etterspørsel etter piloter?

På lik linje med alle andre bransjer finnes det ingen garantier i flybransjen. Boeing forespeiler et stort behov på en 20-års horisont, noe som vedvarer til tross for corona-pandemiens kortsiktige effekt på pilotbehovet.
student-pointing-at-location-while-flying-website-image
Hvordan ser det ut?

Pilotbehovet de kommende årene

Den meste eksplosive veksten i form av pilotbehov er forventet i Asia. Store land som Kina trenger mange piloter fremover på grunn av en eksponentiell vekst i landets middelklasse. Det Nord Amerikanske og Europeiske markedet er mettet i større grad, men det er fortsatt forventet en betydelig vekst i disse regionene også. Ifølge Boeing er det forventet behov på over 352,000(!) piloter i Europa og Nord-Amerika de neste 20 årene.

Dersom du er en Europeisk statsborger, er det Europeiske markedet mest interresant for deg. I Europa alene, er pilotbehovet forventet å være 146,000 pilotjobber de neste 20 årene. Derfor kommer OSM Aviation Academy og OSM Aviation til å fokusere på å tilby en utdanning av høy kvalitet til dem som ønsker å bli trafikkflygere.

Klar for å ta neste steg?

OSM Aviation Academy i Arendal er en godkjent fagskole, noe som innebærer at du kan få studielån fra Lånekassen som student hos oss.

Start your journey today

This is what you can expect from us...

We want to bring you fun, exciting and interesting news from OSM Aviation Academy and the airline industry alike. You will be entertained, educated and maybe even enlightened!

As a subscriber to our newsletter, your opinion is incredibly important to us. If at any time you feel like giving us feedback on what we are doing great and what you think we can improve, we encourage you to do so. 

Remember, this newsletter is for you. If we're not delivering great reading material, we need to apply more thrust and keep climbing to the next flight level.

(and if you grow tired of us, you can always unsubscribe...)