Karriere og Jobbmarked

Pilot Demand by Region Map

Boeing, en av verdens største produsenter av fly, er en av mange kilder som spår en høy etterspørsel av piloter i årene som kommer. Deres estimat blir støttet av flere andre kilder som f.eks. Airbus og ICAO

Ser vi tilbake i tid kan vi fastslå at flybransjen, til tross for mange store utfordringer, har hatt stor tilvekst og har vært mostandsdyktig. Den globale finanskrisen, kriger, oljekriser, og terroristangrep er noen av de eksterne trusslene som flyselskaper har møtt i de siste tiårene. Til tross for alt dette har lufttransporten dobblet seg hvert 15 år, målt i Revenue Passenger Kilometres (RPK's). Med en global befolkning som nærmer seg 8 milliarder mennesker, kan man anta at denne trenden komme til å fortsette på andre siden av pandemien vi nå befinner oss i.

04. B737 simulator OSM Aviation Academy

Den meste eksplosive veksten i form av pilotbehov er forventet i Asia-Stillehavsområdene. Hvor store økonomier som Kina behøver mange piloter fremover på grunn av en eksponentiell økning av landets middelklasse. Selv om det Nord Amerikanske og Europeiske markedet er mer mettet, er det fortsatt forventet en betydelig vekst i disse regionen også. Med ett forventet behov på mer enn 352,000(!) innen 2037 ifølge Boeings analyse.

Dersom du er en Europeisk medborger, er det det Europeiske markedet du først og fremst bør fokusere på. I Europa alene, er pilotbehovet forventet å være 146,000 pilotjobber de neste 20 årene. Derfor kommer OSM Aviation Academy og OSM Aviation til å fokusere på å tilby en utdanning av høy kvalitet til dem som ønsker å begi seg ut på reisen mot å bli trafikkflyger.

Mer om utdanningen

Courses

Start your journey today

This is what you can expect from us...

We want to bring you fun, exciting and interesting news from OSM Aviation Academy and the airline industry alike. You will be entertained, educated and maybe even enlightened!

As a subscriber to our newsletter, your opinion is incredibly important to us. If at any time you feel like giving us feedback on what we are doing great and what you think we can improve, we encourage you to do so. 

Remember, this newsletter is for you. If we're not delivering great reading material, we need to apply more thrust and keep climbing to the next flight level.

(and if you grow tired of us, you can always unsubscribe...)