OSM Aviation Academy

Flyinstruktørsutdannelse

Det å være flyinstruktør er blandt de mest givende jobbene i flybransjen. Ved å undervise studenter utvikler du ditt lederskap, din kommunikasjonsteknikk og dine pedagogiske evner.

Studenter har ulik lærestil og du må derfor bli en ekspert på å forklare teoretiske konsepter, samt beskrive praktiske manøvrer på mange forskjellige måter.

Kursinformasjon

Den siste dagen for å søke om en plass på utdannelsen er den 31. August. Vi er takknemlig dersom du sender inn søknaden din så tidlig som mulig, ettersom det gjør planleggingen av seleksjonsprosessen smidigere for alle parter. Du finner mer informasjon om kostnader, opptakskrav, og pensum på denne siden.

Kursbeskrivelse

YH FI(A) er en statlig finansiert instruktørsutdannelse i Sverige. Det kreves at du kan lese, skrive og forstå Svensk for å komme inn på programmet. Søkere som kommer inn på programmet trenger bare å stå for litteratur, uniform og avgifter til Transportstyrelsen (SCAA).

Når du er ferdig utdannet som instruktør vi du ha mulighet til å videreutdanne deg når du har samlet tilstrekkelig med erfaring, slik at du på sikt kan bli instrument instruktør (IRI), To-motors instruktør (CRI) og på sikt kan du til og med bli instruktør for andre instruktører.

Utdannelsen omfatter både praktisk og teoretisk undervisning og varer 5 måneder, etterfulgt av en 5 måneders praksis (Lärande i Arbete) på OSM Aviation Academy eller annen flyskole.

Teoretisk undervisning

Under den teoretiske delen av instruktørsutdannelsen vil du få en dypere forståelse for regelverket som omfatter luftfarten (air law), meteorologi, navigasjon, flygningens prinsipper (principles of flight) og flygning om natten. Du vil også få lære deg mye om pedagogikk samt trene på å undervise i klasserommet. Du vil også få en grundig forståelse for hvordan man gjennomfører en briefing i forkant og etterkant av undervisning i flyet.

To hele dager er avsatt til utdanning innen pedagogikk og didaktikk i samarbeid med Braathens Training, hvor du vil få undervisning fra en meget erfaren instruktør som er ekspert på Crew Resource Management (CRM) og instruktørsutdannelse.

Under briefingene kommer du og dine medstudenter til å få muligheten til å undervise for hverandre slik at dere kan diskutere teknikker, relevant kunnskap og hvordan man fasiliterer læringsprosessen for studenter.

Teoridelen inkluderer også Crew Resource Management (CRM) og pedagogiske egenskaper. Førstehjelp og brannslukking er også en del av utdannelsen, hvor du vil bli undervist av Mälardalens Brann- og Redningsforbund. Den statlig finansierte instruktørsutdannelsen består av 17 dager med teori (130 timer) hvor man veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvninger.

Flytrening

Under den praktiske delen av instruktørsutdannelsen kommer du til å få trene på å fly fra høyrestolen samtidig som du instruerer dine elever i hvordan forskjellige manøvrer skal gjennomføres på en korrekt måte med høy presisjon. Instruktøren din vil i perioder spille rollen som elev og gjøre vanlige feil som du skal oppdage og gi forslag til hvordan man kan forbedre presisjonen. Du vil også få veiledning og tilbakemelding på hvordan kan oppnå ditt fulle potensial som instruktør.

Praksis (læring på arbeidet)

Lärande i Arbete (LIA) omfatter ca 20 ukers praksis som instruktør på OSM Aviation Academy eller på en annen flyskole. I denne fasen får man mulighet til å praktisere de ferdighetene man har tilegnet seg i løpet av utdannelsen i et miljø med motiverte studenter og veiledning fra erfarne flyinstruktører.

Oppakskrav

Før du kan sende inn din søknad

 • Fullført videregående med godkjent karakter i følgende fag*:
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Fysikk
  • EASA Medical Class 1
 • EASA CPL(A) med SEP
 • 30 timer flytid i SEP, hvor minst 5 timer må ha blitt logget de seneste 6 månedene før opptaksflygningen.

*Annen type av erfaring, slik som arbeidserfaring kan erstatte dette kravet for YH FI(A). Under opptaksprosessen går vi ut fra det som står spesifisert på din CV.

Opptak

For å bli tildelt en plass på utdannelsen må man ta seg gjennom opptaksprøvene. De forskjellige delene av opptaksprosessen står beskrevet under:

Del 1 - Tester (læs mer)

Samtlige som oppfyller opptakskravene kalles til del 1 av opptaket som er tester. Disse testene gjennomføres hos OSM Aviation Academy (OSMAA) i Västerås, Sverige. De 30 kandidatene med best resultat på testene kalles til del 2 av opptaket.

Del 2 - Intervju, skriftlig prøve og teorileksjon

Del 2 består av intervju, skriftlig prøve og presentasjon av et forhåndsbestemt teoretisk emne. Også denne delen gjennomføres hos OSMAA i Västerås. De 15 kandidatene med best resultat i del 2 kalles til del 3.

Del 3 - Opptaksflygning

Kandidatene som tar seg videre til del 3 blir tildelt en praktisk oppgave i forkant av opptaksflygningen. Under opptaksflygningen kommer kandidatene til å agere som instruktør i flyet. De 10 kandidatene med best resultat i del 3 får tilbud om en plass på YH FI(A) utdannelsen.

Preliminær tidsplan for opptaket

Del 1 - Den andre uken i September

Del 2 - 3-4 uken i September

Del 3 - Den andre uken i Oktober

Opptaksbeskjed sendes ut ca. 1 måned før kursstart. Tidsplanen er preliminær og kan endres ved behov.