First Officer Program | Västerås, Sverige

Apply Now Download brochure

Utdanningsinformasjon

Startdatoer

21 september 2020
29 mars 2021
Den siste dagen å søke seg inn på utdanningen er en måned før kursstart. Vi anbefaler at du sender din søknad så raskt rom mulig for å sikre deg en plass på din ønskede startdato. Du finner mer informasjon rundt kostnader, opptakskrav, og treningsinnhold ved å laste ned vår brosjyre.
04. B737 simulator OSM Aviation Academy

STUDIEPLASS | VÄSTERÅS, SVERIGE

First Officer Programmet tar deg fra ingen eller lite flyerfaring til å ha alle sertifikater og rettigheter som kreves for å kunne jobbe som First Officer (Styrmann) for Europeiske flyselskap. Utdanningen tar 20 måneder å fullføre.

BESKRIVELSE AV UTDANNELSEN

First Officer Program (FOP) er en omfattende integrert pilotutdanning hvor teori og flyleksjoner blir vevd sammen, noe som gir deg en spennende variasjon mellom akademiske studier og praktisk flyging.

PRAKTISK FLYTRENING

I begynnelsen av utdanningen kommer du til å gjøre alle dine flygninger i det som heter Visual Meteorological Conditions (VMC). VMC er når man flyger ved å bare bruke visuelle referanser samt kart. I de tidlige fasene av utdannelsen, er hovedfokuset lagt på å mestre de fire grunnleggende konseptene innenfor flyging (stige, synke, svinge og holde høyden). Ettersom du utvikler ferdighetene dine, vil du lære hvordan man lander flyet og du blir raskt dyktig nok til å gjennomføre din første soloflyging.

Under de påfølgende fasene av utdanningen din vil du fortsette å utvikle dine ferdigheter innenfor navigasjon og komplekse manøvrer. Du vil fly lengre bort fra din hjemmebase og får større selvtillit i hvordan man opererer flyet.

I andre termin av utdannelsen begynner du å fly det som vi kaller instrument flyging. Dette betyr at du kommer til å fly over og i skyene, eller med en såkalt «hood», som bare lar deg se inne i cockpiten. Målet med denne delen av utdannelsen er å lære deg å fly på samme måte som de kommersielle flyene gjør, ved å følge «veiene i luften», forhånds definerte ruter som brukes ved Instrument Flyge Regler (IFR).

Mot slutten av utdanningen går du over til en to-motors, kompleks flymaskin (Diamond Twinstar). Når du mestrer de grunnleggende prinsippene i denne flymaskinen, fokuseres store deler av treningen på å håndtere forskjellige abnormale sitasjoner og simulerte nødssituasjoner. Du kommer blandt annet til å trene med bare en motor operativ for at du skal bli en dyktigere pilot samt at du skal bli en god problemløser i krevende situasjoner. Dette øver man selvsagt på under kontrollerte forhold hvor sikkerheten er øverste prioritet. 

Mot slutten av utdannelsen er det tid for Airline Pilot Standard (APS) | Multi Crew Cooperation (MCC). I denne fasen, kommer du til å jobbe side om side med en klassekamerat i simulatoren. Det å jobbe sammen for å løse komplekse treningsscenarioer er den mest spennende fasen i utdanningen for mange studenter. 

Course timeline OSM Aviation Academy

Akademiske studier

På OSM Aviation Academy bruker vi Oxford ATPL(A) bøker for den akademiske delen av utdanningen, sammen med vår egen e-læringsportal Distance Learning System (DLS). I løpet av pilotutdannelsen kommer du til å studere 14 fag som blir fordelt på tre terminer. I tillegg vil du lære om kjernekompetansene til en profesjonell pilot gjennom briefinger med instruktører, utføring av egne ansvarsområder, og flytrening.

Fagene du kommer til å studere er delt inn i tre faser, med eksamener på slutten av hver fase.

Fase 1

 1. Meteorology (MET)
 2. Principles of Flight (POF)
 3. Communications (COM) - IFR and VFR
 4. Human Performance and limitations (HPL)

Fase 2

 1. Radio Navigation (RNAV)
 2. General Navigation (GNAV)
 3. Air Law (ALW)
 4. Airframes, Powerplants, and Systems (ASP)

Fase 3

 1. Instrumentation (INS)
 2. Flight Planning and Monitoring (FPM)
 3. Operational Procedures (OPP)
 4. Mass and Balance (M&B)
 5. Performance (PER)

OPPTAKSKRAV

 

Før du kan sende inn din søknad

 1. Du må ha fylt 18 år
 2. Generell studiekompetanse fra videregående eller motsvarende (les mer)
 3. Minst karakteren 2 i fagene:
  1. Matematikk (teoretisk eller praktisk Vg1 + Vg2), og;
   1. R1 mattematikk, eller;
   2. S1+S2 mattematikk
  2. Engelsk (Vg1 + Vg2)*
  3. Fysikk Vg1**
 4. Få godkjent resultat på vår Pilot Aptitude Test (les mer)

*Dersom du ikke har generell studiekompetanse eller har lest Engelsk på videregående kan du ta en TOEFL test (les mer) dersom du oppfyller øvrige krav for realkompetanse.

**Dersom du ikke har lest fysikk på videregående kan du ta ett to-ukers fysikk kurs hos OSM Aviation Academy dersom du oppfyller øvrige krav for realkompetanse.

Obs! Fysikkurset hos OSM Aviation Academy kan bare påbegynnes etter du har gjort Pilot Aptitude Test (del 1 og 2) med godkjent resultat.


Før du kan påbegynne utdanningen

For å kunne utdanne deg til, og jobbe som pilot behøver du en EASA Class 1 medical certificate. Du kan lese mer om undersøkelsen og hvordan du bestiller den I vår FAQ (Frequently Asked Questions). 

Før du påbegynner First Officer programmet er det obligatorisk for alle studenter å gjennomføre forberedende kurs i matematikk og fysikk. Kursene er skapt for deg som student slik at du får frisket opp relevant kunnskap rett før studiestart. Det vil gi deg de beste forutsetningene for en flygende start på utdanningen hos OSM Aviation Academy.

PRIS OG BETALINGSPLAN

 

PRIS FOR UTDANNELSEN

First Officer Programmet koster 950 000 SEK og betalingene er delt opp i fire deler, en i starten av hver termin. En registreringsavgift på 20 000 SEK vil bli fakturert i samband med positiv opptaksbeskjed. Registreringsavgiften må betales før vi kan sikre deg en plass.

 • Registreringsavgift - 20 000 SEK
 • Første termin - 232 500 SEK
 • Andre termin - 232 500 SEK
 • Tredje termin - 232 500 SEK
 • Fjerde termin - 232 500 SEK

TREDJEPARTS KOSTNADER

 • Pilot Aptitude Test – Del 1 (les mer)
 • Pilot Aptitude Test - Del 2*
 • EASA Class 1 medisinsk undersøkelse (les mer)
 • EASA Class 1 fornyelse (etter 12 måneder)
 • CAA eksamen og sertifikatavgifter (Luftfartstilsynet)
 • Type rating**

*Dersom du får godkjent resultat på del 2 av Pilot Aptitude Test, søker til ett integrert program på OSM Aviation Academy og kommer inn på utdannelsen, vil kostnaden for del 2 av Pilot Aptitude Test bli refundert til deg gjennom en redusert registreringsavgift.


**Noen flyselskaper forventer at nyansatte betaler for sin egen type rating, mens andre flyselskaper betaler for den og skriver en avtale hvor man forplikter seg til å jobbe hos dem i ett visst antall år. Disse to hoved løsningene varierer med tilgang og etterspørsel, med andre ord vil det være større sannsynlighet for at flyselskapene tilbyr å betale for type ratingen dersom det er stor etterspørsel etter piloter.

Contact us directly

You can find the answers to most of your questions in the FAQ

facebook_icon

Chat with us on Facebook

Go to Facebook
phone_icon

Give us a call

+46 21 802 828