ARENDAL, NORGE

FIRST OFFICER PROGRAM

First Officer Programmet tar deg fra ingen eller lite flyerfaring til å ha alle sertifikater og rettigheter som kreves for å kunne jobbe som First Officer (Styrmann) for Europeiske flyselskap. Utdanningen tar 20 måneder å fullføre.

Utdanningsinformasjon

Startdatoer

28 mars 2022
26 september 2022

Den siste dagen å søke til utdannelsen er en måned før kursstart. Vi anbefaler at du sender inn søknaden din så raskt som mulig for å sikre deg en plass på ønsket startdato. Du finner mer informasjon om kostnader, opptakskrav, og treningsinnhold ved å laste ned vår brosjyre.

Diamond-cockpit-clouds-view-website-image
STUDIEPLASS | ARENDAL, NORGE

Beskrivelse av utdannelsen

First Officer Program (FOP) er en omfattende integrert pilotutdanning hvor teori og flyleksjoner blir vevd sammen, noe som gir deg en spennende variasjon mellom akademiske studier og praktisk flyging.

Når du uteksamineres fra First Officer Program kommer du til å ha følgende sertifikater og kvalifikasjoner:

 • EASA CPL(A) | Commercial Pilot License, Airplane med
  • Instrument Rating (IR)
  • Multi Engine Piston (MEP) Rating
 • EASA ATPL(A) Teorieksamen | Airline Transport Pilot License Theory
 • EASA APS MCC | Airline Pilot Standard | Multi Crew Cooperation kurs

Praktisk flytrening

I begynnelsen av utdanningen kommer du til å gjøre alle dine flygninger i det som heter Visual Meteorological Conditions (VMC). VMC er når man flyger ved å bare bruke visuelle referanser samt kart. I de tidlige fasene av utdannelsen, er hovedfokuset lagt på å mestre de fire grunnleggende konseptene innenfor flyging (stige, synke, svinge og holde høyden). Ettersom du utvikler ferdighetene dine, vil du lære hvordan man lander flyet og du blir raskt dyktig nok til å gjennomføre din første soloflyging.

Under de påfølgende fasene av utdanningen din vil du fortsette å utvikle dine ferdigheter innenfor navigasjon og komplekse manøvrer. Du vil fly lengre bort fra din hjemmebase og får større selvtillit i hvordan man opererer flyet.

I andre termin av utdannelsen begynner du å fly det som vi kaller instrument flyging. Dette betyr at du kommer til å fly over og i skyene, eller med en såkalt «hood», som bare lar deg se inne i cockpiten. Målet med denne delen av utdannelsen er å lære deg å fly på samme måte som de kommersielle flyene gjør, ved å følge «veiene i luften», forhånds definerte ruter som brukes ved Instrument Flyge Regler (IFR).

Mot slutten av utdanningen går du over til en to-motors, kompleks flymaskin (Diamond Twinstar). Når du mestrer de grunnleggende prinsippene i denne flymaskinen, fokuseres store deler av treningen på å håndtere forskjellige abnormale sitasjoner og simulerte nødssituasjoner. Du kommer blandt annet til å trene med bare en motor operativ for at du skal bli en dyktigere pilot samt at du skal bli en god problemløser i krevende situasjoner. Dette øver man selvsagt på under kontrollerte forhold hvor sikkerheten er øverste prioritet.

Mot slutten av utdannelsen er det tid for Airline Pilot Standard | Multi Crew Cooperation. I denne fasen, kommer du til å jobbe side om side med en klassekamerat i simulatoren. Det å jobbe sammen for å løse komplekse treningsscenarioer er den mest spennende fasen i utdanningen for mange studenter.
Course timeline OSM Aviation Academy

Akademiska studier

På OSM Aviation Academy bruker vi Oxford ATPL(A) bøker for den akademiske delen av utdanningen, sammen med vår egen e-læringsportal Distance Learning System (DLS). I løpet av pilotutdannelsen kommer du til å studere 14 fag som blir fordelt på tre terminer. I tillegg vil du lære om kjernekompetansene til en profesjonell pilot gjennom briefinger med instruktører, utføring av egne ansvarsområder, og flytrening.

Fagene du kommer til å studere er delt inn i tre faser, med eksamener på slutten av hver fase.

Fase 1

 1. Meteorology (MET)
 2. Principles of Flight (POF)
 3. Communications (COM) - IFR and VFR
 4. Human Performance and limitations (HPL)

Fase 2

 1. Radio Navigation (RNAV)
 2. General Navigation (GNAV)
 3. Air Law (ALW)
 4. Airframes, Powerplants, and Systems (ASP)

Fase 3

 1. Instrumentation (INS)
 2. Flight Planning and Monitoring (FPM)
 3. Operational Procedures (OPP)
 4. Mass and Balance (M&B)
 5. Performance (PER)

Opptakskrav

Før du kan sende inn din søknad

 1. Du må ha fylt 18 år
 2. Generell studiekompetanse fra videregående eller motsvarende (les mer)
 3. Minst karakteren 2 i fagene:
  1. Matematikk (teoretisk eller praktisk Vg1 + Vg2), og;
  2. R1 mattematikk, eller;
   S1+S2 mattematikk
  3. Engelsk Vg1 (140 årstimer)*
  4. Fysikk 1 (140 årstimer)**
 4. Få godkjent resultat på vår Pilot Aptitude Test (les mer)

*Dersom du ikke har generell studiekompetanse eller har lest Engelsk på videregående kan du ta en TOEFL test (les mer) dersom du oppfyller øvrige krav for realkompetanse.

**Dersom du ikke har lest fysikk på videregående kan du ta ett to-ukers fysikk kurs hos OSM Aviation Academy dersom du oppfyller øvrige krav for realkompetanse.

Obs! Fysikkurset hos OSM Aviation Academy kan bare påbegynnes etter du har gjort Pilot Aptitude Test (del 1 og 2) med godkjent resultat.

Før du kan påbegynne utdanningen

For å kunne utdanne deg til, og jobbe som pilot behøver du ett EASA Class 1 medical certificate. Du kan lese mer om undersøkelsen og hvordan du bestiller den i vår FAQ (Frequently Asked Questions).

Før du påbegynner First Officer programmet er det obligatorisk for alle studenter å gjennomføre forberedende kurs i matematikk og fysikk. Kursene er skapt for deg som student slik at du får frisket opp relevant kunnskap rett før studiestart. Det vil gi deg de beste forutsetningene for en flygende start på utdanningen hos OSM Aviation Academy.

Pris og betalingsplan

Pris for utdannelsen

First Officer Programmet koster 950 000 NOK og betalingene er delt opp i fire deler, en i starten av hver termin. En registreringsavgift på 20 000 NOK vil bli fakturert i samband med positiv opptaksbeskjed. Registreringsavgiften må betales før vi kan sikre deg en plass.

 • Registreringsavgift - 20 000 NOK
 • Første termin - 232 500 NOK
 • Andre termin - 232 500 NOK
 • Tredje termin - 232 500 NOK
 • Fjerde termin - 232 500 NOK

Tredjeparts kostnader

 • Pilot Aptitude Test – Del 1 (les mer)
 • Pilot Aptitude Test - Del 2*
 • EASA Class 1 medisinsk undersøkelse (les mer)
 • EASA Class 1 fornyelse (etter 12 måneder)
 • CAA eksamen og sertifikatavgifter (Luftfartstilsynet)
 • Type rating**

*Dersom du får godkjent resultat på del 2 av Pilot Aptitude Test, søker til ett integrert program på OSM Aviation Academy og kommer inn på utdannelsen, vil kostnaden for del 2 av Pilot Aptitude Test bli refundert til deg gjennom en redusert registreringsavgift.

**Noen flyselskaper forventer at nyansatte betaler for sin egen type rating, mens andre flyselskaper betaler for den og skriver en avtale hvor man forplikter seg til å jobbe hos dem i ett visst antall år. Disse to hoved løsningene varierer med tilgang og etterspørsel, med andre ord vil det være større sannsynlighet for at flyselskapene tilbyr å betale for type ratingen dersom det er stor etterspørsel etter piloter.

Lånekassen

Som norsk medborger kan du søke om gunstige studielån fra Lånekassen om du begynner å studere på OSM Aviation Academy i Arendal.

OBS! Du kan ikke søke Lånekassen før du har fått godkjent plass hos OSM Aviation Academy. Du kan lese mer om Lånekassen i vår FAQ.

Need some guidance?

Book a meeting with us to explore the next steps of your journey and find the answers you need.