Lær deg å snakke som en pilot: Klareringer

WRITTEN BY
Stein Mjåtveit
PUBLISHED
14.04.2020

Hvis du noen gang har hatt gleden av å få sitte på klappsetet i cockpit, altså å få sitte fremme med pilotene, så vet du hvor kompleks kommunikasjonen mellom pilotene og flygeleder (ATC) høres ut for det utrente øret (med mindre du selv er pilot/ATC selvsagt)

I denne bloggserien får du lære hvordan man prater som en pilot og blir kjent med de mest brukte frasene som piloter og lufttrafikktjenesten bruker. I tillegg får du forklaringer på hva de forskjellige frasene betyr. Denne serien består av tre deler som vil bli lastet opp en gang i uken.

  1. Fonetisk alfabet
  2. Fraseologi
  3. Klareringer

Klareringer

Klareringer blir gitt av flygeleder (ATC) til mannskapet om bord flyet for mange forskjellige grunner. Et par eksempel:

  1. Avgangsklarering
  2. Taxiklarering
  3. Takeoffklarering
  4. Ankomstklarering
  5. Landingsklarering

En ting som går igjen for alle klareringer gitt er det at flygeleder alltid starter sin instruksjon ved å si kallesignalet på luftfartøyet instruksjonen er ment for. Piloten leser alltid tilbake instruksjonen og avslutter med sitt kallesignal. Dette sikrer det som er kjent som en “lukket-sirkel kommunikasjon» mellom piloten og flygeleder. De fleste klareringene og gjentakelser følger denne strukturen:

ATC: [Kallsignalet på luftfartøyet] følget av [Klarering og/eller instruksjon(er)]
Pilot: [Klarering og/eller instruksjon(er)] følget av [Kallesignalet på luftfartøyet]

Avgangsklarering

Mesteparten av kommersiell flygning opereres under Instrument Flight Rules (IFR). Disse flygningene blir alltid gitt en klarering, vanligvis før de forlater oppstillingsplassen eller gaten hvor flyet er parkert. Denne klareringen inneholder:

Clearance limit (klareringsgrensen) – vanligvis en flyplass eller et fix
Route (ruten) – Ruten flyet skal fly
Altitude (høyde) – Den initielle høyden flyet er klarert til
Frequensy (frekvens) – Avgangsfrekvensen som skal kontaktes etter takeoff
Transponder – Koden som mannskapet må programmere inn i transponderen

Etter at flygeleder har gitt pilotene klareringen må mannskapet skrive den ned og lese den tilbake for å sikre at de har forstått og kopiert klareringen korrekt.

Pro tip for pilots

De første bokstavene i ordene ovenfor staver ut ordet CRAFT, som gjør det enklere å kopiere en IFR klarering på en strukturert måte. Bare skriv dem ned i venstre marg før du kaller opp flygeleder og ber om din IFR klarering.

For eksempel:

Cleared to Stockholm, Arlanda airport via the SKORR3 departure, RNGRR transition, then as filed. Climb maintain five thousand. Departure frequency one-three-five, decimal niner, squawk four-seven-six-three.

Kan bli nedskrevet slik: 


C - ESSA
R - SKORR3.RNGRR then AF
A - 50'
F - 135,9
T - 4763

Taxiklarering

Bakkeansvarlig på flyplassen har ansvaret for å gi klareringer og overvåke bakkebevegelser på taxibanene på en flyplass. Vanligvis deler de det som er kjent som «bevegelsesområdet» med flygelederen. Det er bakkeansvarlig som har ansvaret for taxibanene og flygeleder som har ansvaret for rullebanen.

Større flyplasser har en eller flere bakkeansvarlige og kan til og med ha flere flygeledere. På mindre flyplasser kan imidlertid bakkeansvaret kombineres med flygeleders ansvar, og de to rollene slås sammen til en.

Et eksempel på en taxibane fra OSMAAs plass ved Gillespie-feltet til rullebane 27R kan være:

KSEE - airport chart.png

Taxi to runway two-seven right via alpha two (A2), bravo (B) and delta (D). Cross runway three-five.

Det er også mulig for flygelederen å gi begrensninger for din taxiklarering, for eksempel «hold short of bravo four (B4)». Dette kan gis som en del av den originale klareringen eller som en endring i klareringen etter at flyet har begynt å bevege seg. Dette betyr at besetningen må være på vakt og lytte på radioen under bakkemanøvrering i tilfelle den originale taxiklareringen blir endret av flygeleder.

Takeoffklarering

Når besetningen har kommet seg til venteområdet og fullført alle pre-takeoff-sjekklistpunkter, så er de klare til å komme seg i luften. Innen de får taxe flyet på rullebanen må de enten få en takeoffklarering eller bli klarert til line up på rullebanen mens de venter på videre instruksjoner fra flygelederen.

 

Når besetningen hører sitt kallesignal fulgt av «cleared for take off, runway XX» får de lov til å begynne sin takeoff. En takeoffklarering for vår Diamond Twinstar (Callsign Scavac 20), fra rullebane 01 ville hørt slik ut:

Scavac two-zero, cleared for takeoff runway zero-one

Piloten svarer:

Cleared for takeoff runway zero-one, Scavac two-zero

Ankomstklarering

Under en flyging så er det ting, som været, som kan gjøre det vanskelig å forutse hvilken rullebane man kan lande på frem til man nærmer seg sin destinasjon. Derfor er det ankomstklareringen som normalt er den siste klareringen man får før man får landings- og taxiklareringen av destinasjonsflyplassen.

Flygelederen vil prøve å gi beskjed så fort som mulig til besetningen, ved å bruke fraser som «you can expect ILS runway 24 at Palomar airport». Men besetningen kan ikke starte ankomsten før de har fått den faktiske ankomstklareringen (med mindre de har radiosvikt, men det er et kapitel for seg selv).

Hvis et fly blir gitt vektorer for å komme inn på en ankomst så vil ankomstklareringen som oftest bli gitt samtidig med den siste vektoren. En ankomstklarering kan høres slik ut:

Cessna niner-sierra-papa, turn left heading two-seven-zero to intercept the localizer, cleared ILS runway two-four into Palomar, maintain two-thousand-five-hundred feet until established.

Piloten svarer:

Turn left heading two-seven-zero, cleared ILS runway two-four into Palomar, maintain two-thousand-five-hundred feet until established. Cessna niner-sierra-papa.

Landingsklarering

Akkurat som avgangsklareringen, så gis landingsklareringen av flygelederen. De er vanligvis veldig tydelige, men om du flyr i USA bør du kjenne til Land and Hold Short Operations (LAHSO). 

Landingsklareringer følger samme struktur som avgangsklareringer og høres vanligvis slik ut:

Scavac zero-six, cleared to land runway one-niner

Piloten svarer:

Cleared to land runway one-niner, scavac zero-six

Jeg håper du likte denne grunnleggende introduksjonen til språket som flyr over våre frekvenser. Forhåpentligvis hjelper det deg å følge med i samtalen neste gang du er heldig nok til å få sitte på klappsetet i cockpiten eller neste gang du hører på LiveATC.

 

Sjekk ut Pilot Talk, en podcast hvor du får høre virkelige opplevelser og historier fra luftfarten og møte spennende gjester fra hele verden. >>Hør her<<  

Pilot Talk podcast by OSM Aviation

Leave a comment