Kjernekompetanser hos en pilot - kommunikasjon

WRITTEN BY
Stein Mjåtveit
PUBLISHED
09.10.2020

Jeg blir ofte spurt hva som trengs for å bli pilot. Hva er det flyselskapene ser etter når de ansetter piloter? Hvilke ferdigheter kreves for å være dyktig i jobben? I et forsøk på å svare på disse spørsmålene vil jeg dekke de åtte kjernekompetansene en profesjonell pilot forventes å mestre.

La oss starte med kommunikasjon…

En pilot bør kunne demonstrere effektiv verbal, ikke-verbal og skriftlig kommunikasjon, i normale og unormale situasjoner.

Klikk her for å se den fulle oversikten over de åtte kjernekompetansene en profesjonell pilot må mestre.

Det kan virker åpenbart at mannskapet på et fly bør klare å kommunisere effektivt i en nødsituasjon, men, det er også kritisk for å drive sikker og effektiv operasjon under normale forhold.

Ineffektiv og dårlig kommunikasjon er bevist som en årsaksfaktor i hendelser og ulykker, noe som understreker viktigheten av klar og tydelig kommunikasjon blant mannskapet.

En velkjent ulykke i luftfartshistorien hvor dårlig kommunikasjon var årsaksfaktoren er Tenerifeulykken i 1977.

Selv om det er tragisk, så er ulykker og hendelsen en viktig lekse å lære for alle som er involvert i luftfart. Det er vitalt at vi gjennom objektive analyser og ydmyk refleksjon klarer å lære av andres feil, for å minske sjansene for at det samme skjer i fremtiden.

Etter Tenerifeulykken ble det lagt større vekt på å bruke standard fraseologi i luftfartskommunikasjon mellom flygeleder og piloter, dermed reduserte man også muligheten for misforståelser.

 

 

Et annet, mindre alvorlig, eksempel på hvordan kommunikasjon kan feile, til tross for at man har de beste intensjoner, kommer fra en situasjon vår skolesjef, Marcus Lindblom, opplevde da han jobbe som førsteoffiser i Hellas for noen år siden.

Under et stopp ønsket de å fylle på mer drivstoff og Marcus holdt opp handen sin for å signalisere dette til bakkemannskapet. Han holdt opp handen sin og viste fem fingre (en for hvert tonn de ønsket) på samme måte som han var vandt med å gjøre det på, med handflaten fra seg. Problemet var at dette ansees som et veldig frekt tegn i Hellas, og bakkemannskapet responderte ved å se en annen vei og ikke gjennomføre ønsket.

Heldigvis hadde kapteinen opplevd dette før og instruerte Marcus til å snu handen, slik at handflaten var rettet mot han selv. Dette er et godt eksempel på at kommunikasjon er en utfordring globalt, selv når det kommer fra vår mest intuitive form for kommunikasjon, nemlig kroppsspråket.

Forbedre dine kommunikasjonsferdigheter.

Hvordan blir man flinkere til å kommunisere? For å finne svaret på det må vi først definere hva kommunikasjon er…

...en prosess hvor informasjon blir vekslet mellom individer gjennom et felles system av symboler, tegn og oppførsel.

Kilde: "Communication." Merriam-Webster.com. Merriam-Webster, n.d. Web. 21 June 2017.

Hvis det bare var så enkelt som å lære seg definisjonen for "kommunikasjon" og snakke/skrive på samme språk, da ville vi alle ha vært kommunikasjonseksperter når vi fullførte videregående. Sannheten er det at å kommunisere med andre er som å navigere gjennom en kompleks jungel av ikke-verbale hint, forutinntatte forestillinger, språkbarrierer og kulturforskjeller.

For å kunne effektivt trene piloter til å bli dyktige kommunikatorer, så må vi som flyinstruktører vurdere flere adferds indikatorer som våre studenter viser i løpet av utdanningen og hjelpe studentene til å møte et tilfredsstillende nivå av ferdighet.

Adferds indikatorer.

 1. Sørger for at mottakeren er klar og i stand til å motta informasjonen.

 2. Velger passende hva, når, hvordan og med hvem jeg skal kommunisere.

 3. Overfører meldinger tydelig, nøyaktig og konsist.

 4. Bekrefter at mottakeren forstår viktig informasjon korrekt.

 5. Lytter aktivt og demonstrerer forståelse når du mottar informasjon.

 6. Stiller relevante og effektive spørsmål.

 7. Holder seg til standard radiotelefonfraseologi og prosedyrer.

 8. Leser og tolker påkrevd bedrifts- og flydokumentasjon nøyaktig.

 9. Leser, tolker, konstruerer og svarer nøyaktig på datalinkmeldinger på engelsk.

 10. Fullfører nøyaktige rapporter etter behov i henhold til driftsprosedyrer.

 11. Korrekt tolker ikke-verbal kommunikasjon.

 12. Bruker øyekontakt, kroppsbevegelse og gester som er i samsvar med og støtter verbale meldinger.

Kilde: EBT ICAO Manual Doc 9995

 

 

Å være klar over disse atferds indikatorene er et flott første steg mot å forstå hvordan mennesker samhandler og kommuniserer. Akkurat som med alle andre ferdigheter, krever det mange år med øving for å perfeksjonere kommunikasjon (og noen mennesker er iboende dyktigere til å kommunisere enn andre).

Luftfartssamfunnet har gjennom årene forsket på, utviklet og finjustert kommunikasjon. Måten vi trener piloter på, kabinpersonale og flygeledere (ATC) har blitt standardisert så godt at nesten ingenting overlates til tilfeldighetene i måten vi kommuniserer på (sjekk ut bloggserien vår "snakk som en pilot" og du vil forstå hva jeg mener).

Pilot Core Competencies - Communication.jpg

Konklusjoner og nyttige råd

 1. Piloter må være gode kommunikatorer, dette krever praksis og erfaring for å oppnå. Venn deg til å snakke med mennesker og gjøre deg forstått på en tydelig og kortfattet måte. Dette kan være dine medstudenter, dine kolleger, din familie og venner eller noen du møter i sosiale omgivelser.
 2. "Du har bare en munn og to ører av en grunn" – er noe min bestefar alltid pleide å si. Det er mye visdom i det ordtaket. Øv deg på å være en god lytter og virkelig forstå hva folk prøver å fortelle deg. En måte å sikre at du har forstått noe kan være å gjenta meldingen tilbake til avsenderen. På den måten får de sjansen til å rydde opp i eventuelle misforståelser.
 3. Forstå hvordan kroppsspråk kan være forskjellig i andre deler av verden kan forhindre deg i å gjøre noen utilsiktede tabber. Lærepengen min kollega Marcus Lindblom fikk i Hellas er det perfekte eksemplet på hvordan selv de enkleste bevegelsene kan oppfattes annerledes – noe han har delt med mange av våre studenter gjennom årene.

Jeg håper dette blogginnlegget var innsiktsfullt og ga deg en bedre oppfatning av hva som trengs for å være en flott kommunikatør.

Vil du se hele oversikten over de åtte kjernekompetansene til en profesjonell pilot? Sjekk ut det første blogginnlegget i denne serien.

Blue skies and safe landings my friends!

 

Sjekk ut Pilot Talk, en podcast hvor du får historier fra luftfartsverdenen og opplever interessante gjester fra hele verden. >> Hør her. <<

Pilot Talk podcast by OSM Aviation

Leave a comment