Hvordan flyr man en flymaskin - manuelt

WRITTEN BY
Stein Mjåtveit
PUBLISHED
18.09.2020

Jeg blir ofte spurt hva som skal til for å bli pilot. Hva flyselskapene ser etter når de ansetter piloter? Hvilken ferdigheter kreves for å være flink i jobben? I et forsøk på å svar på disse spørsmålene så går jeg gjennom de åtte kjernekompetansene  en profesjonell pilot er forventet å mestre.

Denne uken ser vi på kjernekompetansen flyets bane gjennom luften – manuell kontroll av flyet – en profesjonell pilot forventes å kunne…

Kontrollere flyets retning gjennom luften manuelt, i tillegg til korrekt bruk av flyets systemer.

Vil du ha den fulle oversikten? Sjekk ut det første innlegget i serien og lagre det til senere.

I lekmannsterm er manuell kontroll av et fly det de fleste personer tenker på når man sier «å kunne fly en flymaskin». I grunn og bunn er det ror utslagene som piloten gjør for å få flymaskinen å gjøre som han/hun ønsker. Denne kjernekompetansen er direkte sammenkoblet med den automatiserte dele av å ha kontroll på flymaskinens bane ettersom det er forventet av pilotene at man skal få til en myk overgang mellom disse ulike flyge tilstandene.  

Som du kan se i bildet nedenfor, så er består begge trianglene av samme ferdigheter – forskjellen ligger i hvilken av ferdigheten som primært anvendes når man har manuell eller automatisert kontroll over flymaskinens bane gjennom luften. Flinke piloter må også vite når og hvordan man bytter mellom de to på best måte.

Flight DeckManagementSkills

La oss si som et eksempel at flymaskinen flyr i veldig turbulent luft med autopiloten innkoblet. Avhengig av hvilken flytype og -modell, og type autopilot i bruk, så kan dette føre til at autopiloten kobler seg ut og lar flymaskinen gå tilbake til manuell flygning. Med andre ord, pilotene må være berett på å ta over kontrollene og fly flymaskinen sikkert til destinasjonen (eller til luften roer seg slik at pilotene kan koble inn autopiloten igjen).

I og med at det blir relativt lite manuell flygning etter at elevene uteksamineres fra flyskolen og begynner å fly for et flyselskap så er det kritisk at de har et godt grunnlag som skapes under deres flytrening. De såkalte ”stick-and-rudder” ferdighetene må være dypt rotet i ryggmargen og klar til å brukes når situasjonen krever det.

Overgangen mellom manuell og automatisert flygning må være myk og nesten umerkbar, og pilotene må forsikre seg om at autopiloten er programmert riktig og at riktig rute er satt inn før autopiloten kobles inn.

Seleksjon og screening

Så tidlig som i seleksjonsfasen tester vi de psykomotoriske ferdighetene hos våre søkere for å være sikre på at de har det som kreves for å kunne flytreningen og en karriere som pilot. For å bli en dyktig og profesjonell pilot kreves det at man holder et visst nivå allerede før man starter sin trening. Dette forklarer hvorfor screening og seleksjon av kandidater er i veldig viktig, både for individet som søker, skolene og arbeidsgiverne.

Klikk her for å lære mer om screening og seleksjonsprosessen av piloter.

Normalt sett så blir de psykomotoriske ferdighetene testet i kombinasjon med andre oppgaver samtidig, for å sikre at kandidaten har tilstrekkelig med kapasitet til å kunne håndtere flere arbeidsoppgaver samtidig – akkurat som at de også må ha en høy stresstoleranse. Dette er for at når alt annet mislykkes, så har man kompetente piloter der for å forsikre seg om at situasjonen blir tatt hånd om på en god og sikker måte, samt en sikker landing for passasjerer og lasten.

Du kan se fantastisk manuell flygning i videoen nedenfor, der pilotene blir utfordret av sterk sidevind på Düsseldorf flyplass – sidevinds landinger er ferdighet vi øver på ved hver eneste mulighet vi får under opplæringen (siden de er så utfordrende gjøre det ekstra interessant og gøy!)


Sjekk ut podcasten vår, Pilot Talk, hvor to piloter kommer inn på en interessant diskusjon om sidevindsteknikk. De snakker om hvordan piloter trener og mestrer sidevindsforhold under taxi, takeoff og landing. Klikk på linken nedenfor.


 

Behavioral indicators – Hva ser vi etter under flygetreningen?

Når det kommer til å håndfly flymaskinen så er dette punktene vi ser på i våre kadetter for å kunne avgjøre deres kunnskapsnivå:

 1. Kontrollerer flygemaskinen manuelt med presisjon og en ro som er passende for situasjonen.
 2. Oppdager deviasjoner fra den tiltenkte banen og gjør de nødvendige korrigeringene.
 3. Holder flymaskinen innenfor den normale flykonvolutten.
 4. Kontrollerer flymaskinen på en sikker måte kun gjennom å bruke forholdet mellom attityden, fart og motorfkraft.
 5. Kontrollerer flymaskinens bane gjennom luften for å nå optimal prestasjon.
 6. Vedlikeholder den tiltenkte banen under manuell flygning og håndterer samtidig andre oppgaver og distraksjoner.
 7. Tidsnok klarer å velge rett nivå og mode på systemet ombord med tanke på hvilken fase av flygning man er i.
 8. Overvåker effektivt flygesystemet som inkluderer aktivering av automatikken og endring mellom de forskjellige modene.

Som du kan se fra nummer 7 og 8 på denne listen, så er samspillet mellom automatisk og manuell flygning en viktig ferdighet å mestre, siden piloter konstant bytter mellom disse to. Disse to elementene er vanligvis introdusert mot slutten av et integrert skoleløp, når den manuelle ”stick-and-rudder” ferdigheten har blitt finslipt gjennom trening av mange forskjellige manøvrer.

De fire grunnpilarene i flygning.

I begynnelsen av flygertreningen så blir studentpilotene introdusert til de fire grunnpilarene i flygning.

 1. Straight and level flight
 2. Turning
 3. Climbing
 4. Descending

Når de har mestret de grunnleggende delene fortsetter vi ved å kombinere de og legge til flere faktorer. Det er ganske mye fokus på takeoff og landinger i begynnelsen av treningen, dette for å forberede studenten på hans/hennes første solo-flygning (dette er første gang de får fly helt alene, uten instruktør med seg i flyet). Den første solo-flygningen skjer som oftest etter rundt 20 timer med trening i luften med instruktør og blir gjort i nærheten av hjemmebasen.

Solo-flygning er et viktig element av flygertreningen, siden dette gir studentene viktig erfaring med problemløsing og beslutningstaking – under disse flygningene må studentene stole fullt og helt på sin egne dømmekraft og intelligens.

Øker vanskelighetsgraden.

Når all basistreningen er dekt og studenten viser en jevn fremgang i alle de fire grunnleggende delene og kombinasjoner av disse, så øker vi vanskelighetsgraden og kompleksiteten i manøvrene vi trener på. Elevene får lære seg å legge flyet i ”stall” og ta seg ut av ”stall” på en sikker høyde. Vi lærer dem hvordan man skal fly flyet i et bredt spenn av ulike hastigheter, konfigurasjoner og de blir introdusert til nødsituasjoner.

Vi trener også på en del manøvrer primært for å forbedre koordinasjon og presisjon, her er noen eksempel:

 1. Bratte svinger (45 till 60 graders helning).
 2. Flygning med den laveste kontrollerbare hastigheten (balanserer flymaskinen på grensen til ”stall”)
 3. Lav fart (Under marsjfart i ulike konfigurasjoner)
 4. Stalls (avgangs og innflygningstalls, gjort på en sikker høyde selvsagt)
 5. Spinn og utgang fra spinn (Dette er en veldig morsom manøver å øve på!)
 6. Sidevindslandning
 7. Chandelles
 8. Lazy eights

Det finnes flere andre manøvrer som man kan øve på for å forbedre flyferdighetene sine, men disse er de vanligste manøvrene man øver på under den initiale flygertreningen.

Tar bort luksusen av å kunne se ut.

Når man flyger i ”instrument meteorological conditions” (IMC) forsvinner luksusen av å kunne se ut på grunn av skyer, og vi kan simulerer dette ved at studenten tar på seg en ”hood” for å begrense hvor mye eleven kan se. Under denne delen av utdannelsen, kalt instrumentfasen, får studentene kun navigere og fly flymaskinen ved hjelp av instrumentene som vises i cockpiten.

 

Selv om det hadde vært underholdene å spille på instrument i flymaskinen, så er det ikke slike typer instrumenter vi prater om her (jeg kan også tenke meg at å ha en konsert i cockpit hadde vært ganske distraherende).

Når piloter snakker om instrument, så refererer vi vanligvis til instrumentene i cockpit som gir oss informasjon om hvor vi er, hvor vi er på vei og status på motorene. Flygning med referanse kun til instrumentene er en vesentlig og viktig del av flygertreningen. Dette fører også med seg et eget sett med utfordringer som våre elever må øve på og mestre for å kunne være klar til å jobbe for et flyselskap.

Flermotortrening

Det neste steget i treningen er å fly flymaskiner med to motorer – men om vi skal være helt ærlige så går en stor del av den treningen ut på å fly når en motor ikke fungerer. Å fly en flymaskin når alle systemene fungerer og når det er fint vær er ikke en utfordring for en godt trent pilot. Vanskeligheten ligger i å håndtere uforutsigbare hendelser, motorbortfall og dårlig vær.

Dette er grunnen til hvorfor vi konstant øker vanskelighetsgraden for våre elever så fort de har mestret en ferdighet. Vi legger til vanskeligere elementer som de må håndtere. Det er en filosofi vi liker å kalle "train hard - fight easy" – som betyr at treningen skal være en konstant ferdighetsøkende utfordring som gjør at når du møter på slike situasjoner i det virkelige liv så vil de være lettere å håndtere.

Hvis du er interessert av hvordan man faktisk kontrollerer en flymaskin under forskjellige manøvrer så anbefaler jeg at du laster ned noen av de fantastiske håndbøkene som Federal Aviation Authorities har tilgjengelige på sin hjemmeside. For flymaskiner så er dette noen av mine favoritter:

Alle disse bøkene er gratis å laste ned, de inneholder mange bra tips, illustrasjoner og detaljerte beskrivelser.

Jeg kunne ha fortsatt å prate i det uendelige om håndflygning og samspillet mellom manuell og automatisert flygning – og vi kommer til å dykke mer ned i disse momentene i senere blogginnlegg (abonner på bloggen vår om du ikke allerede gjør det).

Denne generelle oversikten av manuell flygning og hvordan den ferdigheten utvikles gjennom pilotens initiale utdanning har kommet til en slutt. Jeg håper det har gitt den en verdifull innsikt i hva man kan forvente seg under pilotutdannelsen.

Om det finnes noen spesifikke manøvrer eller andre flyrelaterte spørsmål som du vil ha hjelp til å finne svaret på så svarer jeg gjerne på det i kommentarfeltet.

Til neste gang!

Blue skies and safe landings my friends! 

 

Hvis du vurderer en karriere som pilot så kan du ta vår pilot test og finne ut om du har det som behøves... Can_I_become_a_pilot_take_the_test_OSM_Aviation_Academy

Leave a comment