Våre Godkjenninger

First Officer Program in Arendal, Norway

 

Norge

OSM Aviation Academy har utdannet trafikkflygere siden 1963. Gjennom årene har flyskolen passert mange milepæler, på denne siden finner du en oversikt over OSM Aviation Academy sine statlige godkjenninger.

NOKUT

Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanninga (NOKUT)

NOKUT godkjente OSM Aviation Academy sin søknad om å bli godkjent fagskole i Norge den 8. April 2019. Det innebærer at Norske statsborgere kan søke om studielån fra Lånekassen med gunstige lånevilkår når man har kommet inn på OSM Aviation Academy sitt integrerte trafikkflygerprogram i Arendal, Norge.

Du kan lese mer om NOKUT på deres hjemmeside.  

Lånekassen

Lånekassen

Som Norsk statsborger kan du søke om gunstige studielån hos Lånekassen når du har kommet inn på ett integrert trafikkflygerprogram hos OSM Aviation Academy i Arendal, Norge.

Du kan lese mer om studielån og finansiering på våre informasjonssider eller i vår FAQ. 

Transportstyrelsen

Sverige

Transportstyrelsen (SCAA)

OSM Aviation Academy er en av Europas største ATO'er (Approved Training Organization) under tilsyn fra Transportstyrelsen (Swedish Civil Aviation Authorities - SCAA). Godkjenningen for å operere som ATO er gitt i henhold til EASA Part-ORA og Part-FCL for å gjennomføre trafikkflygerutdanning for kommersielle piloter (CPL) og instrument rating (IR).

Du finner en komplett liste over alle OSM Aviation Academy sine godkjenninger på Transportstyrelsen sine hjemmesider. 

Yrkeshögskolan

Nasjonalt Organ for Høyere Fagskoleutdanning (Yrkeshögskolan - YH)

OSM Aviation Academy er godkjent av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYh) i Sverige for å gjennomføre integrert trafikkflygerutdanning på oppdrag fra den Svenske staten. Godkjenningen innefatter også flyinstruktørsprogram og videreutdanning for erfarne flyinstruktører.

CSN

CSN

Svenske statsborgere kan søke om studielån gjennom CSN når de har kommet inn på ett integrert trafikkflygerprogram hos OSM Aviation Academy. Den svenske studiestøtten er gyldig for alle integrerte program, både i Sverige, Norge og USA. 

Les mer om finansiering for Svenske statsborgere i vår Svenske FAQ. 

Vil du lære deg mer om pilotyrket?

Upcoming events

Start your journey today

We will let you in on the latest and greast

Stay tuned by subscribing to our blog, where we publish news and information about flight training and aviation in general.